Et liv i (med)afhængighed – et liv med svære følelser

Svensk-finsk salgssucces om, hvordan
generationer påvirker hinandenUnitas Forlag har oversat og udgivet en bog, som siden udgivelsen i Sverige og Finland er solgt i 80.000 eksemplarer. Det er forståeligt, at den er blevet en salgssucces.Bogen er svaret på mange menneskers spørgsmål: Hvorfor skal man egentlig gå i terapi? Kan man ikke lige så godt snakke med nogle venner? Hvad er forskellen på en almindelig samtale og terapi? Osv. Samtidig er der i bogen en beskrivelse af forældre-barn relationen i familier, hvor der findes en eller anden form for afhængighed.

At håndtere følelser

Forfatteren skriver om den mest sårbare del i mennesker, følelserne. Som børn er vi helt afhængige af de voksne omkring os. Vi lærer ikke bare konkret, men også følelsesmæssigt af dem. Barnet ser på de voksne og spejler sig, dvs. de lærer, hvordan det er at være menneske. Så når mor og far viser følelser og viser, hvordan de håndterer følelserne, så tør barnet lære sine egne følelser at kende. Barnet lærer ved at spejle sig i forældrene.
I nogle familier er denne spejling mangelfuld. Det betyder, at barnet mere eller mindre må fryse sine barneegen-skaber ned. Barneegenskaber er for eksempel kreativitet og intuition, nysgerrighed, evnen til at undre sig og ikke mindst livslyst, glæde og tillid.

„Flodhesten“

Tommy Hellsten er selv fra en familie med alkoholproblemer. At leve med en alkoholiker i familien er som at have en flodhest boende i huset, siger han. Han fortæller, hvordan flodhesten påvirker familien, ikke mindst børnene – også langt ind i deres voksenalder. Barnet må, i stedet for at leve sit barneliv helt intuitivt, fokusere på den voksne og hjælpe denne med tilværelsen. Det betyder, at barnet selv udvikler en form for afhængighed. Måske ikke – og netop ikke – afhængighed af alkohol, men en anden form for afhængighed. Det kan for eksempel være afhængighed af arbejde (arbejdsnarkomani).
Fænomenet kaldes medafhængighed. Igennem bogen får man en god beskrivelse af, hvad der karakteriserer medafhængighed og hvordan man kan arbejde sig fri af den. Én pointe er, at afhængigheden går i arv, hvis ikke der er en, der bryder kæden.
Igennem forklaringen på, hvordan den medafhængige kan arbejde sig fri af afhængigheden, vises, hvordan terapi generelt kan hjælpe et menneske, der har problemer i sit voksenliv her og nu. Bogens indhold rækker her langt ud over misbrugsproblemer. Så de, der går og tænker: „Kan jeg nogensinde få mere mod på livet?“, får en indsigt i, at der er en måde at arbejde med sig selv på.

God og bred indføring

Bogen har en faglig svaghed ved, at den tager udgangspunkt i medafhængigheden til alkoholisme og derefter breder mekanismerne ud til generelt at beskrive den negative forbundenhed, der er mellem alle voksne børn og forældre. Begrebet medafhængighed, som oftest bruges i forhold til misbrugere, bliver hermed lidt udvandet. Men de, der vil studere medafhængighed nærmere, kan sagtens søge anden litteratur om dette.
Bogens styrke overgår langt dens svaghed, nemlig at det er en bred og folkelig indføring i, hvordan generationer påvirker hinanden, og i, hvordan psykoterapi kan afhjælpe de problemer, der opstår derved.
Tommy Hellsten:
Flodhesten i hverdagsrummet
– Om medafhængighed og mødet med barnet i os selv
160 sider
148 kr.
Unitas