Forklædt i pænhed

Psykopater findes overalt, også i menigheder, og er svære at afsløre; med bogen „Forklædt“ er der givet mulighed for at opdage psykopatisk adfærd.Denne ubehagelige bog bør ikke bare læses, men også læres!Det ubehagelige ved bogen og samtidig den vigtigste lektie er, at psykopater findes overalt, altså også der, hvor jeg helst vil udelukke muligheden, nemlig i min menighed. Jamen, også blandt fromme og rettroende mennesker? Ja! Også blandt de mest venlige og omsorgsfulde blandt os, de, der ligefrem har som arbejde at være noget for andre? Ja, psykopater kan også være præster, sjælesørgere, menighedsledere m.v. Det er nødvendigt at lære de væsentligste kendetegn for at kunne beskytte sig selv og andre bedst muligt. Det er nødvendigt, at vi kristne stopper tabuiseringen af emnet og taler åbent med hinanden om muligheden af, at psykopater findes midt iblandt os.
Bogen handler ikke om de psykopatiske seriemordere og andre kriminelle. Denne bog fokuserer på de psykopater, som er forklædt i pænhed. De er også forklædt i lovmæssighed, de går ikke ud over de kanter, der får dem til at fremstå abnorme. De opfører sig på overfladen ordentligt, og vi forføres til at tro, at alt er godt eller i hvert tilfælde normalt. Men lige meget psykopater er de, og deres ofre lider under det, ofte voldsomt, og uden at nogen opdager det. Den psykopatiske pænhed snyder, så ondet ikke afsløres, og dermed sættes der heller ikke ind på at sætte en stopper for magtmisbruget. I bogen nævnes som eksempel, at afsløring af en pæn psykopat kan tage 20 år!
Bogen er ubehagelig, fordi den belyser en del af livet, som det er vanskeligt at håndtere. Rundt om psykopater bliver mennesker forvirrede, uvenner, undertrykte, og mange mister deres selvværd, hvilket kan ende i depressive selvmordssøgende tilstande. Psykopater fordrejer hændelser og holdninger med en naturlighed og styrke, så samarbejdspartnere lammes og taber deres evne til at beholde overblik over selv simple sager. De er eksperter i at vende pilen væk fra sig selv, så man ofte ser egne og hinandens fejl til overmål, mens opmærksomheden ikke rettes mod psykopaten selv.
Irene Rønn Lind har valgt at skrive bogen i 3 dele. ”Pæne psykopaters personlighed”, ”Pæne psykopater i kirken” og ”Forholdsregler mod pæne psykopater”. Afsnittene er illustreret gennem anonymiserede cases, som sætter relationen til en psykopat på spidsen.
Det er behandlingen af psykopater i kirken og blandt kristne mennesker, der gør bogen unik på det danske bogmarked. Bogen er en velkommen hjælp til at opdage psykopatisk adfærd. Gennem erkendelsen bliver det muligt at begynde at støtte hinanden, når man opdager manipulation i menighedsrådet, ansvarsforflygtigelse og manglende evne til at modtage kritik hos den kristne organisationsleder, splid i menigheden, at mennesker visner og ikke er i stand til at udføre deres arbejde, som de gjorde tidligere m.v.
Måske er en pæn psykopat på færde? Måske ikke, men da skal der alligevel tages hånd om fænomenerne. Med den sidste bemærkning vil jeg advare mod, og det gør bogen også, at man begynder at diagnosticere hinanden – det er en vanskelig balance at være opmærksomt undersøgende overfor andres adfærd og samtidig ikke sætte unødvendige og urimelige mærkater på andre.

Irene Rønn Lind:
Forklædt
– Pæne psykopater og deres ofre
152 sider
195 kr.
Credo