At høre Guds stemme med alle sanser

– Du kan også høre Guds stemme, mener psykologen Pauline SkeatesHvordan hører man Guds stemme?
– Ved at opfatte på en anden måde, end man plejer.Så enkelt kan man sammenfatte budskabet i Pauline Skeates undervisning.
Det er som regel ikke Gud, der er tavs, når vi mennesker har svært ved at opfatte noget ovenfra. Nej, Gud forsøger hele tiden at kommunikere med os. Men vi lytter ikke.
Hvis du synes, det lyder for let, og du virkelig har prøvet at lytte uden resultat, så er Paulines undervisning måske netop noget for dig. Hendes mål er nemlig at hjælpe dem, der IKKE kan høre Guds stemme.
Spændende?

Uddannet psykolog

Pauline Skeates er uddannet psykolog fra New Zealand og kristen rådgiver i den anglikanske St. Pauls kirke i Auckland. Hun har også en sygeplejeuddannelse og har læst teologi m.m.
Denne sommer har hun holdt seminarer på flere sommerstævner og kurser. På årets Sommer Oase i Odder underviste hun hver formiddag i fem dage, og på Missionsforbundets sommer-konference i Kolding blev det til tre seminarer. Desuden har Pauline Skeates talt i kirker og undervist på kurser for rådgivere.
Allerede i 2001 kom hun første gang til Danmark, hvor hun underviste på Ungdom Med Opgaves kommunika-tions-kursus. Hun har også undervist på Esarpac-kurset under foreningen KRIS.

Tænk udenfor boksen

Er det psykologi, hun underviser i? Eller forkyndelse?
Det specielle ved Pauline er nok, at hun er overbevist kristen, men samtidig benytter sig af sin viden om psykologi og neuropsykologi til at forstå det åndelige. F.eks. mener hun, at vores manglende evne til at opfatte Guds stemme ofte har psykologiske årsager, som f.eks. traumatiske barndomsoplevelser, mistro til forældre og autoriteter osv.
Hun snakker meget om hjernen og alle de bytes, der drøner igennem nervecellerne. Og om de psykologiske blokeringer, der gør, at vi ikke kommer videre:
– Du har brug for nye data. Du har brug for at tænke udenfor boksen, siger hun og mener, at ægte psykologisk indsigt om os selv kan hjælpe os nærmere Gud.
– Vi opdagede, at vores rådgivning ikke var effektiv nok. Så vi bad Gud om hjælp, og vi tror, dette er Guds hjælp.

Re-fokusering

Re-fokusering hedder den metode, hun underviser i og praktiserer. Det er en model, som er udviklet af Diane Devitt, som har en Ph.D. i psykologi og er rådgiver i samme menighed som Pauline. Og ganske vist er det en anglikansk kirke, men det er en fornyet karismatisk menighed, som har den åndelige dimension med. Det er i øvrigt en menighed, som især appellerer til de højtuddannede.
At refokusere vil her sige at tage sine øjne væk fra det, vi måske stirrer os blinde på, og fokusere på noget udenfor os selv.
– Hvis jeg nu har forsøgt at lytte til Gud, men han ikke siger noget, hvad er der så galt?
– Formentlig kan du ikke høre Gud, netop fordi du forsøger så hårdt, svarer Pauline og forklarer, at det gælder om at slappe af og tie stille. Så kommer tankerne.
– Men hvordan kan jeg vide, at tankerne kommer fra Gud og ikke fra mig selv?
– Det kan også være svært. Vores tanker kommer fra tre kilder: os selv, Gud og fjenden. Det er noget, man lærer at skelne gennem praksis. Hvis man får en åbenbaring, som går udenfor eller imod det, vi véd fra Bibelen, så er det nok ikke fra Gud.
– Men hvis hjernen er fuld af tanker…
– Så sig: Shhh!
– Shhh?
– Ja, tys på dit tankemylder. Det nytter ikke noget at argumentere med dig selv. Du vinder aldrig den diskussion, og dine tanker kan ikke lede dig til Gud. Hvis de kunne det, ville du for længst have fundet svaret. Du må sige shhh! til dine tanker og lytte til Gud.
– Så tænker jeg, at det nok bare er mig selv, der snakker.
– Tvivl og frygt blokerer straks. Derfor må vi ofte tage vores tvivl og frygt frem og finde ud af, hvor den kommer fra. Hvilke barndoms- eller senere oplevelser fik os til at tvivle og frygte? Så må vi bearbejde disse skuffelser og spørge, hvor Gud var i disse oplevelser. Og når vi ser det, så kan vi forstå oplevelserne på en ny måde og lagre disse data igen i hjernen, så de ikke skader os mere.
– Men taler Gud virkelig?
– Gud kommunikerer bedre og hurtigere end den største datamaskine, vi kan forestille os. Om vi opfatter hans tale som en stemme eller som et billede eller et intuitivt indtryk, det afhænger af, hvem vi er.
En svensk undersøgelse viser, at kun 20 pct. af eleverne i skolen lærer bedst gennem at læse. Dvs. at de fleste lærer bedre på andre måder. Sådan er det også med at høre Guds stemme. Vi oplever gennem vore fem sanser: Nogle mennesker lytter, andre ser, nogle skal føle for at forstå, andre skal lugte til og smage. Endelig er der nogen, der opfatter intuitivt. Man kunne kalde det den sjette sans.
– Hvordan ved man, hvilken sans man bedst opfatter Gud igennem?
– Det fremgår ofte af de udtryk, du bruger om det, du oplever? „Jeg ser…“ „Jeg føler…“
– Hvis man har problemer med at høre Gud, skal man altså se Ham i stedet…?
– Ja måske. I stedet for at fokusere på, at Gud skal tale til mig med ord, kan jeg fokusere på Ham og opdage, hvordan Han kommunikerer med mig gennem det, jeg ser, gennem det jeg véd, gennem lugte, osv.
Gud er her, vi opdager det blot ikke altid. I Bibelen læser vi det samme: „Sandelig, Gud var på dette sted, og vi vidste det ikke…“
– Men hvis jeg heller ikke kan se Gud…?
– Det hjælper at bruge fornemmelsen af rum og sted. Vi spørger: Hvor er Gud for dig nu? Er han ved siden af dig – over dig – indeni dig? Tænk efter – og det vil hjælpe dig til at fokusere væk fra dig selv og dine spørgsmål. Pludselig opdager du, at Gud taler til dig.
– Nogle mener, at Gud kun åbenbarer sig i Bibelen.
– Når du læser Bibelen ser du, at Gud ikke blot åbenbarer sig i ord, men gennem billeder og tanker osv. Som det er i Bibelen, sådan er det i dag. Gud er ikke begrænset til ordet i bogen. Gud er overalt.
– Er det ikke det samme, man siger i new age?
– Nej, for vi siger ikke, at Gud er alting. Vi siger ikke, at et træ eller en blomst er gud. Vi siger, at hans ånd er overalt, ligesom Bibelen selv siger det. Tingene er ikke guddommelige. Kun Gud er.
– Men vi kan dog se Gud i f.eks. naturen?
– Ja, nogle kommer til tro gennem det, de ser. At tro handler dybest set om, at Gud åbenbarer sig for os. Sløret bliver trukket væk fra vore øjne – vore sanser – så vi kan se og forstå Guds hemmeligheder, som Paulus bad om i Efeserbrevet 1, 17-20.
Hvad jeg taler om er faktisk det samme som bøn. Vi retter vore øjne væk fra os selv. Vi lukker måske øjnene, vi bøjer os eller knæler. Vi tuner ind. I stedet for selv at tale hele tiden skal vi lære at lytte – eller rettere: at opfatte.
For „Gud er ikke langt fra en eneste af os“, citerer Pauline fra Apostlenes Gerninger 17, 27.
Pauline er nu tilbage i New Zealand, men hun har uddannet rådgivere. Kontaktperson i Danmark er Mirjam Rasmussen (86 44 81 07).