Bed dagligt for medierne!

Som det fremgår af denne avis side 5, har BT for nogen tid siden bragt en artikel om Indre Mission – uden ret meget hold i virkeligheden. Desværre har BT også senere bragt negative og tvivlsomme artikler om kristne.

Når Udfordringen tager sagerne op, og når andre klager til pressenævnet, så er det ikke for at hævne os, men for at hjælpe de uretfærdigt forfulgte med at få sandheden frem.
Medierne sidder på en meget stor magt, de er vor tids magthavere. I kirkerne beder man hver søndag for Dronningen og folketinget, og det er udmærket, men faktisk burde vi i endnu højere grad bede for medierne. Det er hårdt tiltrængt!

En åndelig kamp – i bøn

Når vi oplever at blive svinet til som kristne, når vi uretfærdigt beskyldes for noget, der ikke passer, og når man lyver os alt muligt ondt på – så har vi mest lyst til at blive rasende og gøre gengæld. Men Jesus sagde i Bjergprædikenen:
„Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.“ (Matt 5,11 – 12)
Og Paulus lærte os, at vi ikke skal kæmpe imod mennesker, men imod de åndelige kræfter, som står bagved menneskers negative og onde handlinger:
„For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.“ (Ef 6,12 -13)
Så hvis du kan bede, så bed nu – og gerne dagligt – for BT og de andre medier, at de må blive befriet fra det negatives og løgnens magt, som ødelægger så meget.
Vi forbander ikke BT eller medierne; vi velsigner dem og de journalister og andre, som arbejder i medierne.
Må Gud bevare dem i det minefelt, de står i!

Og PS: Bed også for Udfordringens kupon-hæfte tilbud, som i næste uge deles ud til alle danske husstande. (Se bagsiden.)