Dansk præst til Solkysten

Ib Leo Helgestad,

Pastor emeritus Ib Leo Helgestad, 68 år, Udby ved Holbæk, er ansat som ulønnet præst ved Den danske kirke øst for Málaga fra november til april og i de næste to år. Han er gift med Jytte Knudsen.
Ib Leo Helgestad er kendt med dansk kirkeliv uden for Danmark, idet han 1991-93 var præst ved den dansk-lutherske Emanuel Kirke i Los Angeles. Her i landet var han først valgmenighedspræst ved Stevns Valgmenighed, siden sognepræst i Hårlev og Varpelev, i Frihavns Kirke i København og sidst i Blistrup sogn.
– hanne