Endnu en prædikensamling!?

Ja, en prædikensamling er det, men ikke af den slags, der kommer flest af.

Prædikenerne, som Frede Møller fik spe-ciel tilladelse til at holde, er udgivet med maleri fra Vinderslev kirke på omslaget

Faktisk hører den til de sjældne, for den indeholder udelukkende prædikener over tekster fra det Gamle Testamente. Og det er vel at mærke prædikener, der er holdt gennem et helt kirkeår.
Teksterne er dog ikke helt tilfældige. Det er trods alt de foreskrevne, dvs. dem der læses fra alteret.
Indholdet af prædikenerne er stadig det essentielle: forkyndelsen af Kristus, så her bliver det Gamle Testamente ikke kun gjort mere aktuelt, det bliver også tolket som det, det er: den Kristus-forberedende pagt.
NJV

Frede Møller er sognepræst i Hinge-Vinderslev

Frede Møller: Undervejs med Kristus
320 sider • 279,95 kr • Lohse