En udfordring der skuffer

Inden jeg gik i gang med LogosMedias Hvad tror du selv?, valgte jeg at læse bogens bagside. Her loves der flere ting, men jeg lagde særligt mærke til løfterne om, at den skulle være udfordrende og skrevet i et forståeligt sprog.Sproget er ganske forståeligt, men bogen er bestemt ikke godt skrevet. Engelske fraser bruges i tide og utide, sikkert som et desperat forsøg på at kvikke bogen op. Det lykkes bare ikke. At sproget i bogen er dårligt, kan man leve med. Dog er teksterne også rodet skrevet, og mangler dermed struktur.
Har bogen så udfordret mig? Nej.
Den udfordrer mig ikke til at tænke over livets store spørgsmål af flere grunde. Først fordi den faktisk i langt højere grad er informativ end udfordrende. Dernæst fordi den kun kort omtaler spørgsmål, som man normalt ville lægge inden for kategorien „livets store spørgsmål“.
Selvfølgelig er der dele af bogen, som er ganske brugbare. Men i det store og hele kan jeg desværre ikke anbefale dig at læse bogen. Hvad enten du er barn, ung eller voksen.
I stedet for at have udgivet bogen på tryk, kunne man have brugt noget af materialet på en hjemmeside under LMU. Det havde materialet været bedre tjent med!

Rune Stormark
og Espen Ottosen:
Hvad tror du selv?
96 sider • 98 kr.
LogosMedia