Indre Mission giver sine ansatte valgfrihed

På grund af folkekirkens åndelige situation giver den største frivillige organisation
nu sine ansatte og venner mulighed for at gå ind i og oprette frimenighederIndre Mission har taget et historisk skridt. For første gang stiller man nu venner og ansatte frit overfor den forvirrede folkekirke.

„Her sidder jeg, jeg kan ikke andet…“
synes generalsekretær Jens Olesen IM at sige på dette billede, som leder tankerne hen på Luthers berømte ord ved opgøret med den katolske kirke, hvor han henviste til Bibelens autoritet: Her står jeg, jeg kan ikke andet!
(Foto IMT)

Ledere, forkyndere og ansatte, som vælger at træde ud af folkekirken, kan fortsat være med i Indre Mission.
Det er konklusionen på hovedbestyrelsens udredningsarbejde i anledning af den krise, som folkekirken er ude i.
Indre Mission ser især folkekirkens krise i den såkaldte Grosbøll-sag, hvor en sognepræst har fået lov at fortsætte, selv om han fornægter, at Gud findes, og i debatten om kirkelig velsignelse af homoseksuelle par, hvor nogle biskopper i deres stifter har indført egne ritualer.

Stiller ansatte frit

Indre Missions hovedbestyrelse har derfor gennemført et udredningsarbejde.
Udredningsarbejdet er nu afsluttet med et slutdokument, der giver hovedbestyrelsens svar og kommentarer.
Konklusionen er: Man kan under visse forudsætninger være leder, forkynder og ansat i Indre Mission på lige fod med medlemmer af folkekirken, selv om man vælger at udtræde af folkekirken for at tilslutte sig en anden evangelisk-luthersk kirke eller frimenighed.

Er folkekirken stadig
en kristen kirke?

Slutdokumentet behandler desuden en række spørgsmål, som f.eks. ’Er folkekirken stadig en kristen kirke’, ’Hvilken betydning har biskopperne og deres tilsyn’ og ’Kan man være medlem af folkekirken med god samvittighed’.
Der tages ikke i dokumentet stilling til konsekvenserne af f.eks. et autoriseret ritual for velsignelse eller vielse af homoseksuelle par. Men IMs bestyrelse vil arbejde for, at det ikke sker.

IM bliver siddende

Til trods for folkekirkens skred væk fra Bibelens lære er Indre Mission endnu ikke parat til at blive en frikirke.
I slutdokumentet understreges det, at IM forstår sig selv som en bevægelse, der danner fællesskaber („samfund“ kaldes de) og ikke menigheder.
Selv om hovedbestyrelsen ser med stor alvor på den aktuelle folkekirkelige situation, så vil man ikke ændre bevægelsens identitet som en folkekirkelig bevægelse.
IM er en frit organiseret organisation inden for den danske folkekirke, hedder det.
Hele dokumentet „Hovedbestyrelsens udredningsarbejde om Indre Mission i folkekirken“ findes på hjemmesiden indremission.dk.