Missionshistorie fra Kina

I min barndom var mange optaget af mission i Kina. Men missionærerne måtte forlade landet og Kina-missionen trådte i baggrunden. Siden da har vi hørt om undergrundskirker og Tre-selv-kirker, men det har været svært at danne sig et klart billede af situationen for den kristne kirke i Kina.Nu har Anne Hviid Jensen, der har virket ved Den Danske Sømandskirke i Hong Kong og i Singapore, skrevet en Kina-missionshistorie set med Danmissions øjne og med den danske lutherske kirkes øjne – eller det er måske mere rigtigt at sige en beretning om danske Kina-missionærer udsendt af den lutherske kirke i Danmark.
Bogen giver et ganske godt overblik og billede af den kinesiske kirkehistorie frem til i dag – og det er spændende læsning. Men lidt af spændingen går af, fordi den har en meget opremsende stil. Det har været vigtigt at få nævnt flest mulige, måske endda hver eneste af de mange Kina-missionærer. Det virker trættende og forstyrrer læsningen og kan få læseren til at lægge bogen til side. Men holder man ud, får man et godt indblik i, hvad der skete, og hvordan kirken har udviklet sig til i dag under meget skiftende politiske forhold.
Anne Hviid Jensen har dels arbejdet med diverse breve og protokoller, dels foretaget en to måneders rundrejse til en række af de tidligere missionsstationer og sammenfattet det i en ganske spændende mis-sionshistorie i Danmissions serie „Mission på vej“.
Bogen hedder I lys og skygge – Dansk Mission i Kina, men burde retteligt have haft undertitlen „Dansk Luthersk Mission i Kina“, idet bogen fuldstændig ser bort fra danske kinamissionærer fra andre kirkesamfund til trods for, at både de og de lutherske missionærer i flere sammenhænge arbejdede sammen med China Inland Mission. Jeg tænker her på Nicoline og Johs. Jensen, der virkede i Kina i årene 1926-51, Stella og Enoch Rostø (1930-38) og Kjestine Jepsen (1937-50), alle udsendt af Det Danske Missionsforbund.
Men som en oversigt over dansk-luthersk missionsindsats i Kina kan bogen varmt anbefales.

Anne Hviid Jensen:
I lys og Skygge
Dansk Mission i Kina
166 sider • 178 kr.
Unitas