De ønsker en kinesisk kirke i Danmark

Seks studerende ved det lutherske teologiske fakultet på Taiwan har været udsendt på teammission til Danmark for at nå herboende kinesere med evangeliet.

– Det har været skønt at kunne fortælle så mange om Gud, siger de kinesiske missionærer om de to uger i Danmark. Til venstre ses Terry Tian, Amy Chen, Hvei-ping Ko, Tung-fa Chen, Kuo yi Huang og Kung-meng Chen samt de danske værter Ingrid Olsen Yeh og sognepræst Peter Buch.

– Opholdet har været effektivt og givet mange fine kontakter, fortæller de samlet.
Et par dage inden rejsen går tilbage til Taiwan møder Udfordringens udsendte dem hjemme hos folkekirkepræst Peter Buch på Amager.
Han har både hjerterum og husly i præsteboligen til de kinesiske gæster under deres ophold i København.
Peter Buch er tredje generation med kærlighed til Kina i blodet. Hans bedsteforældre var missionærer i Kina, og hans egne forældre var missionærer i Afrika, hvor han selv er opvokset, til han var 12 år.
I dag er han formand for Dansk-kinesisk Fællesskab, der sammen med Danmission samarbejder med det lutherske fakultet på Taiwan.
En anden primus motor under besøget er tidligere missionær på Taiwan Ingrid Olsen Yeh, der er kinesisk gift og taler kinesisk. (Se side tre).
Det hjælper gevaldigt på kommunikationen, da kun et par af de kinesiske missionærer taler engelsk.
Ved siden af deres studier ved det teologiske fakultet er flere af dem enten præster eller evangelister hjemme på Taiwan. 98 procent af befolkningen på 23 millioner indbyggere på Taiwan er buddhister, og kun to procent er kristne. De er spredt i mange trossamfund.

Lokal kinesisk
kirke vil hjælpe

Kinesere er generelt åndeligt nysgerrige overfor kristendommen, men frygten for det kommunistiske regime og maoismens hjernevask sidder dybt i deres sjæl, så det tager tid at komme ind bag den høflige facade.
De kinesiske flygtninge er meget sproghandicappede. De taler som oftest intet engelsk og dårligt dansk, fortæller Ingrid Olsen Yeh, der begyndte arbejdet blandt kinesere i Danmark for fem til seks år siden.
– Sproget og kulturen er nøgleord i den sammenhæng. Det åndelige gennembrud blandt de godt 10.000 kinesere i Danmark kommer først, når arbejdet kan tage udgangspunkt i en selvstændig kinesisk kirke her, indskyder evangelist Terry Tian, 40 år og studerende.
Sammen med sin kone Amy Chen boede han den første uge hos en dansk familie i Stubbekøbing, hvor de fik god kontakt til de tre kinesiske flygtningefamilier i byen samt en dansk gift kinesisk pige.
Et andet ægtepar, pastor Tung-fa Chen og hustruen Hvei-ping Ko, boede i Maribo hos en kinesisk familie.
– Manden er blevet kristen, siden han flygtede til Danmark. Sønnen på 18 går på en kristen efterskole. Hans kone er skeptisk. Kinesere er jo opdraget som ateister. På grund af den kommunistiske hjernevask er det svært at komme ind bag facaden. Hun er stadigvæk bange for det kommunistiske overvågningssystem, selv om de er flygtet til Danmark. Hun er bange for, at det skal blive brugt imod dem, hvis de vender tilbage til Kina.
Det tager tid, men lidt efter lidt vil hun blive af med den angst, siger Tung-fa Chen, 50 år og studerende.

Fra kinesere til kinesere

De kinesiske missionærer har både evangeliseret spontant på gaden, i offentlige transportmidler, holdt husmøder og gudstjenester i Ølstykke, Stubbekøbing og København, og de har været på hjemmebesøg.
– Det er meget nemt at komme i kontakt. Kinesere vil gerne tale med kinesere. Mange af dem føler sig meget ensomme i Danmark. De føler, at danskerne ser ned på dem, at de ikke bliver behandlet ordentligt.
Vi er utrolig glade for, at Gud har givet os denne mulighed for at komme til Danmark og være med til at sprede evangeliet blandt kinesere. De lever i et åndeligt tomrum. Tiden er bare for kort, siger Kuo yi Huang, der er biskop for den lutherske kirke på Taiwan ved siden af sine studier ved det teologiske fakultet.
– Ja, flere har givet udtryk for, at det er en skam, vi allerede skulle hjem nu. For nu var vi jo lige begyndt at lære hinanden at kende. Mange føler sig alene i det danske samfund. De er jo vant til at leve i storfamilier i Kina, siger Kung-meng Chen, 49 år og studerende. Han er tidligere bankdirektør, men mistede sit job på grund af et alkoholproblem.

Mange problemer
med alkohol

Mange kinesiske flygtninge har et alkoholproblem – specielt mændene, indskyder Ingrid Olsen Yeh.
Kung-Meng Chen fortæller om et husbesøg i Ølstykke.
– Jeg og biskop Huang var hjemme hos en familie i aftes. Det var en rigtig god aften.
Jeg er selv tidligere alkoholiker, og jeg kunne fortælle manden, der havde problemer med alkohol, hvordan Jesus kan sætte ham fri. Da jeg blev kristen, blev jeg selv sat fri fra mit alkoholproblem. Manden havde så mange spørgsmål, og hans kone var også åben. Selv om han ikke selv har taget imod Jesus endnu, ønskede han, at deres 16-årige søn skulle blive kristen. Det ville være godt for sønnen at få en tro, mente faderen.

Kinesisk kirke
i København

I Norge og Sverige er der flere kinesiske kirker. Der er også kræfter i gang for at åbne en kinesisk kirke i København og indsætte et kinesisk præstepar.
– Det er Skandinavisk Kinesisk Kristen Kirke, der ser København som sit næste projekt, så i løbet af et år eller to regner vi med, at der åbner en kinesisk kirke, fortæller Ingrid Olsen Yeh.
I øjeblikket er der en ugentligt kinesisk bibelstudiegruppe på Frederiksberg hos Peter Lam, der er fra Hong Kong. Dansk Kinesisk Fællesskab holder gudstjenester hver måned i København.
Fælleskirken i Ølstykke er også involveret i arbejdet.