Rhonda fandt frøene til vækkelse

Forfatteren Rhonda Hughey, der har undervist om bøn og Guds nærvær de seneste uger, mener, at „frøene“ til en ny dansk vækkelse ligger i Brødremenighedens by Kirken har svigtet sin Herre, og derfor er den nu kedelig og utroværdig, og Gud har trukket sin ånd tilbage.

Rhonda Hughey
ved brønden midt i byen. For hende et symbol på, at det åndeligt forfriskende vand vil udspringe herfra.
Rhonda Hughey er leder af fusionministry.com – der forener kristne tjenester og skaber ny åndelig „fusions-energi“.

Sådan kan man sammenfatte Rhonda Hugheys budskab i bogen „Desperate for His Presence“ og hendes undervisning de sidste uger i Danmark.
Rhonda er meget engageret i forbøn for byer. Hun er en del af det „House of Prayer“ i Kansas, hvor kristne de sidste seks år har bedt og fastet alle ugens dage, døgnet rundt.
Hun er også involveret i den „transformation“, som hidtil er sket i 350 byer i verden, hvor de kristne fandt sammen på tværs af kirkeskel og desperat bad for deres byer.
Den omfattende ændring, der fulgte, er dokumenteret på bl.a. transformations-videoer og i et forskningsprojekt.
Mønsteret er, at én eller flere personer føler en stor byrde for deres by, hvad enten det er kriminalitet, fattigdom eller ugudelighed, der er problemet.
Fra forskellige kirkeretninger og grupperinger finder de sammen og begynder desperat at bede for deres by, idet de omvender sig fra deres egne synder.
I forbindelse med forbønnen bliver de opmærksomme på, hvor den ondes åndelige bastioner findes. Det kan f.eks. være et narkokartel eller et okkult fænomen.
Herefter beder de præcist , og gennembruddet kommer – til stor gavn for byen, både socialt og åndeligt.

Vesten er for selvglad

– Hidtil er det ikke sket i Vesten, og forklaringen er formentlig, at vi er så selvtilstrækkelige i kirkerne; vi tror, vi kan være kirke uden Gud, mener Rhonda Hughey.
– Men det skyldes også synd blandt præster, ledere og andre bekendende kristne.
Den største synd er, at vi har affundet os med falsk „kristelig“ religiøsitet i stedet for Gud. Vi taler OM Gud i stedet for at søge Ham selv.
Rhonda Hughey mener, at kirkens eneste redning er at vende om til Gud, at bede om tilgivelse og søge Hans nærvær. For det er kun Guds eget nærvær, der kan hamle op med de store udfordringer, vi står overfor personligt og som kirke og samfund. Til gengæld kan Guds nærvær vende op og ned på alting og skabe håb i en ellers nok så håbløs situation.

Desperate Danmark

Da Rhonda Hughey blev inviteret til Danmark af Ungdom Med Opgave, havde hun ikke lyst. Ganske vist stammer hendes oldemor fra Bramming ved Esbjerg, men Europa sagde hende ikke noget:
– Jeg havde planlagt fem rejser til Asien og Sydamerika, hvor der sker så meget vidunderligt nu, og selv om jeg også tror, at denne vækkelse vil komme til Europa, så mente jeg ikke, at tiden var inde for Europa, fortæller hun.
– Men pludselig blev alle fem rejser aflyst – og jeg måtte tage til Danmark.
– Jeg tror ikke, jeg nogensinde har været i et land, hvor de kristne er så desperate efter Guds indgreb som netop i Danmark, siger hun.
– Men det er ikke nok at bede om vækkelse. Bibelen siger klart, hvad betingelsen er: At vi vender om til Ham igen – og søger Ham!

Frøene til vækkelse

Efter den første uge i Danmark skulle Rhonda interviewes i Christiansfeld. Hun var ikke klar over, at det var Brødremenighedens by – ja, vidste ikke engang, at der fandtes en sådan by.
– Hele ugen har jeg spurgt Gud, hvor frøene til vækkelsen ligger begravet i Danmark. Jeg læste jeres historie om vikingerne og det gamle hedenskab, men jeg kunne ikke finde frøene til vækkelse, fortalte Rhonda. – Men her er de!
Når Rhonda Hughey taler om „vækkelsens frø“ er det ikke blot i en symbolsk betydning, men i en åndelig:
– Her er der blevet bedt for vækkelse, og mange frø er lagt i jorden. For Gud betyder tid ikke noget. Frøene kan ligge i jorden i århundreder. I Guds time vokser de frem og giver frugt, forklarer hun og henviser til mange bibelvers.
Rhonda Hughey vil nu forsøge at samle kristne ledere i Danmark til en fælles forbøn for landet – og det ville føles rigtigt, hvis netop denne by var mødestedet, siger hun.