Haarder: Glem kirkegården, ansæt præster i stedet

Kirkeministeren mener, at mange menighedsråd uden stort besvær kunne finde penge på budgettet til ansættelse af en ekstra præst.

Det er bedre at bruge pengene på kirkens indre liv end på mursten, mener kirke-minister Bertel Haarder

Derfor er han kommet med et forslag til ændring af økonomiloven for menighedsrådene – et forslag, som betyder, at et vist antal præster kan finansieres via menighedsrådenes kirkekasse.
– Det gør ikke så meget, at servicen falder lidt, og at kirke og kirkegård vedligeholdes efter en lavere standard end i dag. De penge, menighedsrådet sparer gennem sådanne ændringer, kunne så med fordel bruges på forkyndelse ved at ansætte en ekstra præst.
Det siger Bertel Haarder i et interview i Menighedsrådenes Blad.
Han gør dog klart, at disse „lokale“ præsteansættelser ikke må give øgede budgetter.
– For en højere kirkeskat vil i en tid med skattestop uvægerligt falde i øjnene og sandsynligvis blive et varmt emne i den offentlige debat, siger han.
Det er vigtigt for Bertel Haarder, at folk ikke får anledning til at melde sig ud af folkekirken af økonomiske grunde.
Han betegner det høje medlemstal som lidt af et mirakel, som han tilskriver folkekirkens store rummelighed – og den vil han som kirkeminister gerne bevare.
– hanne