Tove Videbæk vil også være formand

Tre tidl. folketingsmedlemmer kæmper om formandsposten i KDDer bliver tale om et reelt kampvalg, når Kristen-demokraterne skal vælge ny formand på partiets landsmøde i oktober måned.

Som formand vil jeg lægge alle kræfter i at få partiet tilbage på Christiansborg, siger Tove Videbæk, der blev valgt til Folketinget første gang i 1994, hvor partiet også havde været udenfor Folketinget i en valgperiode.

Tove Videbæk, tidl. formand for Folketingets socialudvalg, går nu også efter formandsposten – ligesom Mogens Nørgaard Pedersen og Bodil Kornbek, også tidligere folketingsmedlemmer.
Tove Videbæk finder det vigtigt, at landsmødets delegerede har flere formandskandidater at vælge imellem.
– Jeg ser gerne, at endnu flere personer i partiet stiller op som kandidat. Det vil give den valgte formand et stærkt mandat til at lægge en klar linje i partiet og tegne en klar profil af partiet i fremtiden, så vælgerne ikke er i tvivl om, hvad Kristendemo-kraterne står for.
– Mine syv år i Folketinget har givet en erfaring, en stabilitet og en kontinuitet, som er meget vigtig som formand – ikke mindst i partiets nuværende situation. Jeg brænder for de kristne værdier og partiets øvrige politik.

Opfordringer fra
hele landet

Tove Videbæk er opstillet i Ringkøbing Amt, der traditionelt er partiets højborg. Amtet står bag hendes beslutning.
– Lige siden Marianne Karlsmose meddelte sin afgang som formand, har jeg modtaget utallige opfordringer fra hele landet til at stille op, fortæller Tove Videbæk. Hun er 59 år, men vil fremtidssikre partiet ved at knytte unge i partiet til sig i et tæt samarbejde, som en slags „mesterlære“.
– Jeg har opfordret flere unge til selv at stille op. Men de vil gerne vente nogle år endnu. Generelt vil jeg gøre en indsats for at få en mere aktiv partiorganisation, så nogle af formandens opgaver bliver ud-delegeret til flere frivillige, siger hun.

Pil mod de borgerlige

Formandskampen på landsmødet kommer i høj grad til at stå om partiets fremtidige politiske linie. Personligt befinder Tove Videbæk sig fint i midten af dansk politik, med en lille pil hen imod de borgerlige partier, siger hun.
– Den senere tids debat om de kristne friskoler og foreningen Agape viser, hvor stort et behov der er for et politisk parti som KD. Jeg vil kæmpe for de kristne værdier, hvad enten det handler om familien, kristendomsundervisning i skolerne eller de handicappede, syge og udstødtes vilkår i Danmark og i verdenssamfundet.
– Kampen for et reelt tilbud til alle misbrugere og hjemløse ligger mig meget på sinde. Det er vigtigt, at de svage grupper får reelle forbedringer og ikke kun småpuljer hist og pist, understreger Tove Videbæk, der også vil lægge stor vægt på det bioetiske område.
– Menneskelivets værdighed skal respekteres fra den første begyndelse til naturlig død. Derfor skal vi ikke acceptere kloning af menneskeliv – heller ikke til medicinske formål. Og derfor skal vi afvise alle tanker om at indføre aktiv dødshjælp og for eksempel i stedet styrke opbygningen af hospices i Danmark. – For at få økonomi til det hele skal vi give erhvervslivet ordentlige vilkår og styrke iværksætter- og innovationskulturen.

Regionsmøder

Tove Videbæk blev i foråret udpeget som repræsentant i Europæisk Evangelisk Alliance (EEA) i Bruxelles. Hun stiller også op til regionsvalget til efteråret i den midtjyske region.
Den 15. september er fristen for formandskandidater i KD. Inden landsmødet vil partiet indbyde til fem store regionsmøder, hvor formandskandi-daterne vil debattere deres bud på partiets fremtid.