– Vi måtte klare os selv

Katjas mor var alkoholiker, men Katja fik ingen hjælp.
Derfor skrev hun en kronik i Politiken for at råbe politikerne op…Hjælp børn af alkoholikere og spar 300 mio. kr. årligt.
Sådan lyder den provokerende overskrift på en pressemeddelelse, der er sendt til de landsdækkende medier og til politikere som Louise Frevert (DF) og Mette Frederiksen (S).I en kronik i Politiken i torsdags med overskriften: „Alkoholikerens børn“ forundres Katja B. Nielsen over, at regeringen intet gør for at hjælpe børn af alkoholikerne.
– Regeringen opfylder derved ikke deres egne intentioner om at »prioritere indsatsen for bedre vilkår for de svageste grupper i vort samfund – de udsattes børn og unge, sindslidende, hjemløse, prostituerede og misbrugere …«, siger hun og spørger, hvornår regeringen vil gøre den målsætning til virkelighed.
-Hvornår bliver disse børns livskvalitet og liv noget værd?
Kronikøren læser religionssociologi og deltager i Blå Kors’ støtteprojekt for børn af alkoholikere, TUBA. De prøver at råbe politikerne op.

En grotesk historie

Katja Nielsen fortæller om sin egen baggrund som alkoholikerbarn. Hun bruger et citat fra Birgit Trembacz’ bog ‘Familier med alkoholmonstre’ (2002) til at prøve at forklare, hvordan det føles:
»Der er sket et forfærdeligt trafikuheld. Bilen er næsten totalskadet. Familien som består af mor, far og tre børn er alle slemt tilredte. Ambulancen kommer, men tager kun det ene familiemedlem med på hospitalet til behandling. Resten af familien må klare sig selv …«.
– Denne fortælling virker grotesk, men er desværre virkeligheden for de børn og unge, der vokser op i familier med alkoholmisbrug i Danmark, siger Katja Nielsen.

Min mor var alkoholiker

– Min familie bestod bare af en alkoholiseret mor, og vi var fire børn og en far, der måtte klare følgerne af min mors misbrug alene. Dette både da vi var børn, og da vi senere blev voksne.
Af den grund forundres, harmes og allermest føler jeg sorg over at erfare, hvor lidt der gøres for denne gruppe, fortsætter hun.
Det gør ikke harmen mindre, at hun ved, at 250.000 børn vokser op i et hjem med alkoholmisbrug.

Der er 250.000
alkoholikerbørn

Hun henviser til Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen (Broholm, 2001), der anslår, at mellem 200.000 og 250.000 børn i alderen 0-18 år lever sammen med forældre, der har et regelmæssigt forbrug af alkohol og/eller stoffer.
Selv hvis man regner med Sundhedsstyrelsens (2001) absolutte minimumstal på 60.000 (der kun dækker den hårdest belastede gruppe) er omkring fem procent af børn og unge i Danmark i risikozonen for at skulle bearbejde de følelsesmæssige, psykologiske og/eller sociale konsekvenser, det kan have at være vokset op i en familie med alkoholproblemer.
Af disse børn vil 30.000 få forskellige psykiske lidelser, og 20.000 vil få egne misbrugsproblemer, hvis de ikke får hjælp.

TUBA råber op

Katja Nielsen er aktiv i TUBA, der er et gratis terapi- og rådgivningstilbud til unge børn af alkoholikere i aldersgruppen 14-35 år. Det har eksisteret siden 1997 og er en del af Blå Kors’ arbejde.
I sidste uge udsendte TUBA en pressemeddelelse til alle landsdækkende medier for at råbe politikerne op og få mere støtte til deres arbejde. Dette sker, fordi der kun gives meget begrænsede offentlige midler til de alt for få eksisterende misbrugsfaglige tilbud om rådgivning.
TUBA har fået en million kr. pr. år i de næste fire år. Hertil kommer, at Københavns kommune støtter med 700.000 kr., og Århus og Hirtshals giver mindre beløb, oplyser formanden i København, Henrik Esbensen.
Det betyder, at unge fra disse kommuner får et tilbud om hjælp.
TUBA har tilknyttet to fastansatte medarbejdere, en timelønnet og 12 frivillige psykologer og psykoterapeuter.

Giv 28 millioner og spar 300 millioner

Pressemeddelelsen opfordrer til at sætte TUBA på finansloven og dermed hvert år give 3000 børn af alkoholikere chancen for at bryde den sociale arv.
Alex Kastrup Nielsen, som er psykoterapeut og faglig leder af TUBA Danmark, siger:
– Vi står i den groteske situation, at fik vi 28 mio. kr. til at udvide vores terapi- og rådgivningstilbud til denne gruppe af udsatte unge i hele landet, ville samfundet kunne spare ca. 300 mio. kr. årligt. Samtidig ville vi opleve, at langt færre unge ville droppe ud af deres uddannelse, færre ville have behov for antidepressiv medicin og psykiatrisk hjælp, de unge ville få bedre livskvalitet, og budskabet om konsekvenserne af alkoholmisbrug i familier ville nå meget længere ud.
– Det er dybt tragisk, at forebyggelsen af alkoholproblemer blandt børn og unge fra alkoholramte familier har så ringe politisk bevågenhed, siger han.

Det er ikke for sent

TUBA har udviklet et enestående behandlingskoncept, som har hjulpet flere tusinde børn og unge fra hjem med alkoholproblemer til at komme videre i livet, siger Alex Kastrup Nielsen.
– Vi ved fra vores daglige arbejde i TUBA, at det ikke er for sent at forebygge, at børn af alkoholikere viderefører den sociale arv og selv ender som alkoholikere.
– De fleste begynder først deres misbrug, når de får vanskeligheder i voksenlivet og ikke har de nødvendige ressourcer til at komme videre, siger han.