Bad om styrke til at fuldføre værket

Ny cd-udgave med Haydns populære oratorium SkabelsenOratoriemusik kan levendegøre en tekst, så den kommer til at stå meget stærkere, end hvis man blot selv ville læse teksten eller høre den læst op.I oratorier dramatiserer de forskellige personer og koret (og orkesteret) handlingen ved deres musikalske fortolkning. En cd-lytning til et oratorium er derfor i høj grad repræsentativ for genrens intention som „ren“ musik.

Et af de populæreste oratorier

Ca. 200 år tilbage på tids-skalaen er Haydn (1732-1809) på banen med sit glade, lette og lange oratorium Skabelsen. Ideen til det fik han, da han overværede opførelsen af Händels oratorier i London. Teksten er dels fra Bibelen og dels fra Miltons Det tabte Paradis. Det er et alderdomsværk, så først 10 år før hans død opførtes det for første gang efter tre års hårdt slid.
Der skal to cd’er til for at rumme de 34 satser, hvor alle skabelsens syv dage gennemgås. Musikken står som noget af det lifligste natur-imiterings-musik, man kan forestille sig. Vandene taler, fuglene synger, og himlen giver lyd, alt sammen befordret af mangfoldige instrumenter, kor og solister.
Trods oplysningstidens universelle verdensfromhed er der ingen grund til at tvivle på, at Haydn var en oprigtig kristen. Og i denne musik kommer al hans fromhed og naturglæde til udtryk. Igennem alt hvad Haydn komponerer, er der en glad og næsten overstadig tone. Fra kirkelig side måtte han høre for, at det ikke var passende at spille så munter musik i Guds hus. Svar: „Jeg beder Gud tilgive mig, om jeg lovsynger ham med et glad hjerte, jeg kan ikke andet.“

En gudstjeneste at komponere

Ovenover sine værker skrev Haydn „In nomine Domini“, I Herrens navn.

For den beskedne og alligevel selvbevidste Haydn, var det at komponere en gudstjeneste. Når han komponerede, var han altid højtidsklædt! Oven over sine værker skrev han „In nomine Domini“, I Herrens navn. Om Skabelsens tilblivel-sesproces siger han: „Jeg har aldrig været så from, som da jeg arbejdede med Skabelsen. Hver dag faldt jeg på knæ og bad Gud give mig kraft til med held at fuldføre dette værk.“
En række meget effektfulde korafsnit lyser op i mængden af satser. Haydn skriver overordentlig godt for kor, som er den bærende faktor i værket.
På optagelsen er der en fin balance mellem kor og orkester, og der er en stram og god samling på korklangen.

Hovedværker af genrens grundlægger

Carissimi (1605-74) er ora-toriegenrens grundlægger og stadigvæk en af de kendteste komponister af oratorier.
Hans oratorium Jephte, der fortæller den ulykkelige historie om dommeren Jefta (fra Dommerbogen i Gammel Testamente), og den langt mere kendte historie om Jonas er hver på ca. 20 min. og indeholder begge ca. 20 satser, så der er hele tiden fremdrift i handlingen. De frie tekster, der er indskudt mellem bibelteksterne, sætter handlingen endnu mere på spidsen, som da Jeftas datter så gribende til slut synger sin dødsklage.

Udviklingen frem til musicalen

I Europa har man igennem de sidste 1000 år været fascineret af denne kobling mellem drama og musik. I kirkeligt regi dyrkede man krybbespil og passionsspil i Middelalderen. Udviklingen af genren ‘oratorium’ skete med navne som Carissimi, Händel og Haydn. Vi kan yderligere trække en historisk linie helt op mod vor tid med Mendelssohns Elias (1846), Elgars The Apostles (1903) og vores egen Herman D. Koppels Moses (1964).
Genren lever sådan set i bedste velgående, for nu er musicalen blevet populær. Også musicals med et kirkeligt/kristent stofområde trives: Les Misérables og Jesus Christ Superstar har begge gået deres sejrsgang verden over.

Haydn: Die Schöpfung (2 CD) • 104 min • 119,50 kr


Artiklen fortsætter efter annoncen:Carissimi: Oratorios • 53 min • 59,75 kr