Kristelig Fagbevægelse på storkøb

Kristelig Fagbevægelse har købt de to private virksomheder JOBDK og Job Vision for 95 mio. kr.

Preben R. Jørgensen

– Vi har købt de to virksomheder, for vi vil bringe vores ledige medlemmer hurtigt i arbejde, fortæller landsformand Søren Fibiger Olesen.
– JOBDK og Job Vision er hamrende gode til at skaffe ledige i job, og det er en kæmpe fordel for vores ledige medlemmer, siger han.
Tidligere på året købte Kristelig Fagbevægelse den alternative fagforening „Job og Liv“.
I forbindelse med overtagelsen af de nye virksomheder er Preben R. Jørgensen udnævnt til økonomidirektør for hele koncernen.
– Vi betragter købet af de to virksomheder som en god investering i fremtiden, fordi det både er med til at opfylde vores vision, og samtidig også er en rigtig god forretning, der på sigt vil tjene sig ind, fortæller sekretariatschef Allan Bruhn.
– Købet medfører ikke en kontingentstigning for vores medlemmer, tværtimod forventer vi allerede næste år et lille fald i kontingentet.
Bortset fra, at købet medfører nye bestyrelser for de to selskaber, fortsætter de som to selvstændige selskaber uden ændringer for medarbejderne og med de samme produkt- og servicetilbud, som de har nu.
HBL