Også for den der er i tvivl

Her har vi at gøre med et evangelisationshæfte, hvor evangeliet forkyndes hhv. forklares.Som man naturligvis kan forvente, kommer forfatterne – der fremtræder ret anonymt – ind på ting som, hvad synd er, hvad tro er, og hvad Jesus har gjort. Men i dette tilfælde kommer de også ind på f.eks. Bibe-lens troværdighed og inkluderer tilmed et afsnit rettet til den, som allerede er kristen, men som er i tvivl eller anfægtelse.
Man kan være lidt usikker på, hvorvidt man skal kalde hæftet en bog eller en traktat. Indholds- og stilmæssigt kunne det godt have været en afskrift af en prædiken. Dette sammenholdt med de meget få sider i et lille format trækker i hvert fald indtrykket over i det lidt traktat-agtige.
Der mangler måske en smule refleksion og en smule indlevelse over for den ikke-kristne, som må antages at være målgruppen. Men jeg formoder, at det er et bevidst valg, og at forfatterne gør en ære i at lade Ordet tale og intet andet. Stilen er som sådan formentlig tro mod forfatternes meget konservative baggrund, og den fornemmer man enkelte steder, men for det meste påvirker det ikke indholdet.
Forfatterne skal have ros for deres flittige brug af skriftsteder. Stilen og sprogbruget vil være let genkendelig for den, som er opvokset i missions- og bedehuse, og som er kommet væk fra Gud, eller aldrig kom til tro, men måske vil bogen virke lidt indforstået for den helt kirkefremmede.

Jesus fandt MIG
44 sider, 30 kr.
Logos
Media