Udmærket og klar præsentation af evangeliet

Jesu Vej er tydeligvis tænkt som evangelisationsbog og introduktion til evangeliet.De centrale spørgsmål som syndens virkelighed, frelsens nødvendighed og Jesu betydning indtager derfor af indlysende grunde den centrale rolle. Ikke mindst omtalen af syndens tilstedeværelse i vores liv fylder meget, og forfatteren argumenterer grundigt og (temmelig) længe for dette grundlæggende problem og for nødvendigheden af at få det „løst“.
Bogen er i øvrigt letlæst, lettilgængelig og overkommelig rent størrelsesmæssigt – hvilket ikke kan være en ulempe over for kirkefremmede.
Jeg må dog tilstå, at jeg ikke helt kan ryste en nagende tvivl af mig. Nemlig, at der trods alt ikke er mange decideret kirkefremmede, som man kunne få til at læse en sådan bog med dens systematiske argumentation for noget, de må formodes at være skeptiske overfor. Og omvendt, at budskabet forekommer lidt unødvendigt for den, som allerede er kristen og må antages at vide, hvad det indebærer at blive frelst. Så målgruppen skal nok findes i en eller anden diffus mellemgruppe, som er tilstrækkeligt interesseret, men dårligt informeret.
Til målgruppen må den imidlertid betegnes som en udmærket og klar præsentation af evangeliet.

Rebecca Manley Pippert:
Jesu Vej • 72 sider •
79,95 kr. • Lohse