Debat

Guds evige nådevalg.
Hvilken opfattelse har du af læren om Guds evige nådevalg?
Paulus skriver i Ef. 1,4-6: „Thi før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham, ……. og han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, ifølge sin egen viljesbeslutning, til lov og pris for sin nådes herlighed, som han skænkede os i den elskede.“
Hvem er så udvalgt? I Luk. 9,35 står: „Denne er min søn den udvalgte!“ Jo, der er bare én udvalgt, bare én retfærdig, bare én i hvem Gud har velbehag – Jesus Kristus. Han er selv hele vor frelse!
Vor frelse, vor udvælgelse i Kristus, er Guds egen frie beslutning, og hans gerning, „efter hans viljes beslutning“. Skriften viser os, at Gud gør alt „for sit navns skyld“, – af ham og ved ham og til ham er alle ting!
Hvor kan jeg finde en tryggere og saligere hvile for mit svage, urolige hjerte, end ved Guds evige nådevalg i Kristus? Hvem og hvad skulle jeg ellers tro i al den forvirring af tanker, indskydelser og følelser, som indefra og udefra gør mit hjertet urolig og usikkert? Hvor skulle jeg søge hjælp mod de mange røster indefra og alle slags forskellige lærdomme udefra – om ikke hos Gud?
Måtte hele vor hvile og frelsesvished ligge i Guds evige udvælgelse.
(forkortet red.)
Kjeld Skov Jensen
Skjern

Godt gået Peter Søes!
Peter Søes er sognepræst i Kastrup og deltog i DR2 deadline 9/11 2005.
Hvor er det befriende at høre en folkekirkepræst, som er mere optaget af, hvad Bibelen siger om homoseksualitet end af politiske strømninger og tendenser i samfundet.
Du gjorde på en sober måde rede for et synspunkt uden at fordømme og formåede at holde fokus på sagen: hvad siger Bibelen?
Den er stadig en god rettesnor – også selvom teksterne er 2000 år gamle.
Jeg synes, det ville være fint, om pjecen med 17 svar om emnet fortsat kunne findes på folkekirkens hjemmeside! (den findes fortsat på kfs.dk)
Jørgen Høier
Kolding

Børns fridage
Den opløsning af kernefamilien, som 68’erne startede, rammer bedsteforældrene hårdt. „Det går ud over morforældre og farforældre“, sukkede min kusine Lise.
De ferier, fridage og fritimer, børnebørnene har, skal nu ikke bare passes ind i deres egen families, men også i den nye sambofamilies kalender. Der skal være plads til begge børnegruppers interesser med idræt, musik, teater, bibliotek osv. med tilhørende forældres arbejdtid og mulighed for at bringe og hente børnene. Morforældre og farforældre kommer i anden række. Dem kan man altid besøge senere. Næste gang. En anden gang. De er der jo altid og har ingen arbejde.
Børn og bedsteforældre elsker i reglen at være sammen. De gamle har tid at høre på børnene, tale med dem, lege med dem, forkæle dem, læse op, gå tur i skoven osv.
Men børnebørn og bedsteforældre har ingen juridisk krav på at se hinanden.
De må nøjes med at længes.
G.Johnsen,
Strömsnäs
Sverige

Hvem er intolerant?
Hvorfor var der ingen jøder til stede ved markeringen af Krystalnatten på Rådhuspladsen i Århus 9. november? Mon de ville have følt sig velkomne ved et arrangement, der var anbefalet af bl.a. Boykot Israel?
Og mon de har glemt den intolerance, den israelske ambassadør Carmi Gillon blev mødt med i forbindelse med Festugen i Århus 2001, hvor hans tilstedeværelse var uønsket. Dette var ikke blot en fadæse, men en skamplet på byen.
Det samme var den intolerance, der i uhyggelig grad kom til udtryk, da Moses Hansen i april 2002 holdt en lovlig anmeldt pro-Israel aktion i Århus.
I Århus Stiftstidende 9. april 2002 bragtes Moses Hansens egen beretning: „Vi havde søndag aften tilladelse til at afholde en fredelig pro-Israel aktion på Store Torv i Århus, hvor jeg forkyndte, hvad Guds Ord siger om Israel, jøderne og Jerusalem.
Cirka 100 palæstinensere ventede på os – uden tilladelse – hvor de i to timer hylede og skreg og forsøgte at overdøve os. Ind imellem kastede de sten og flasker imod os – og da vi begyndte den anmeldte og tilladte vandring på gågaden, angreb de os med knytnæver, stokke, sten, flasker, knive og knojern. Jeg blev af politiet før og under aktionen spurgt, om jeg ikke nok ville aflyse aktionen på grund af palæstinensernes fremfærd…“.
Dagen efter udtalte biskop Kjeld Holm i avisen: „Moses Hansen er en belastende fundamentalist“.
Hvem er belastende fundamentalister, og hvem er intolerant?
Århus vil gerne være „tolerancens by“, og i borgmesterens husstandsomdelte „valg-opråb“ til borgerne hedder det: „Jeg garanterer bedre integration og nul-tolerance“. Over for hvem? må det nok være tilladt at spørge?
„Hvad skal vi med jøderne…?“, lød et råb på Rådhuspladsen den aften, man mindedes seks millioner dræbte jøder.
Trist og beskæmmende for byen, at et enigt byråd ville gå på gaden sammen med gadens parlament.
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C