På vej mod folkelig og åndelig fornyelse

Danmark har – mere end nogen sinde før – brug for en folkelig og åndelig fornyelse.Vi har tidligere oplevet, at en folkelig og åndelig fornyelse gik hånd i hånd og fik stor betydning for Danmarks fremtid. Salmedigteren, højskolemanden og en af grundlovsfædrene, N. F. S. Grundtvig, stod i spidsen for den folkelige og dele af den åndelige fornyelse. Vi kan stadig glæde os over hans salmeskat, højskolerne udover vort land, som har haft så stor betydning for mange, og som har været med til at løfte Danmarks ry ud over verden, og grundloven er et værdifuldt fundament for vores demokrati.
Vilhelm Beck var en af hovedmændene bag Indre Mission og den vækkelse, der gik ind over vores land i slutningen af 1800-tallet. Ud af vækkelsen voksede en stærk Indre Mission og en del af Danmarks frikirkebevægelse.
Den folkelige og den åndelige vækkelse var parallelle vækkelser, der supplerede hinanden på bedste vis og satte sig længerevarende spor i vort folk og land. Men de sidste 30-40 år er det gået ned ad bakke: Mange valgte kristentroen fra, med alt hvad det betyder for den enkelte og for samfundet. Pornoen blev frigivet og er blevet mere og mere ekstrem. Vi fik fri adgang til fosterdrab, og man taler nu om medlidenhedsdrab, egoismen kom i højsædet, ned med dig og op med mig. Vi har længe oplevet en hård kamp for homoseskuelles ret til kirkelig velsignelse og vielse, adgang til insimation og adoption. Vi oplever et samfund, der vender sig mod mennesker i nød. Man vil lukke for flygtninge og sende dem ud, som vi har taget imod. Kirken afskediger en kristen bror og præst, der tager sit kald alvorligt, mens man holder hånden over en præst, der ikke tror på Gud. Der plæderes for en udvandet nationalistisk kulturkristendom uden egentlig substans.
Samfundet går i opløsning, mens vi soler os på første klasse. Velstandssamfundet har afløst velfærdssamfundet, og de egentlige åndelige værdier er er kastet over bord. Vi må med dronningen udbryde: Gud bevare Danmark!
Derfor er der brug for en folkelig og åndelig vækkelse. Der er brug for vor tids Grundtvig og Beck, måske i én og samme person. En, der kan og vil stille sig i spidsen for en åndelig og folkelig vækkelse, en folkefører, der kan være med til at vække vores folk og bringe nyt liv og substans ind i vort folk og samfund igen. Lad det begynde med dig og mig. Lad os leve kristentroen ud i hverdagen, vise praktisk næstekærlighed, der smitter. Og lad os bede om en åndelig og folkelig fornyelse over vort land.