Den omvendte Ali-Baba!

– Vi har brug for den omvendte Ali-Baba, siger Massoud Fouroozandeh. Han slår til lyd for, at man støtter de
kristne med muslimsk baggrund, der vil fortælle deres muslimske venner om Jesus – fordi de er bedst til det!Islam er efterhånden blevet en permanent del af det religiøse liv og udgør i dag den næststørste religion i Danmark. Muslimer og deres traditioner er ikke længere noget, man kun læser i eventyrbøgerne for at falde bedre i søvn om natten, tværtimod!

Af Massoud Fouroozandeh
Stud. theol. og præst i den iranske
menighed Church of Love i Odense

I de sidste 30-40 år har Danmark oplevet en stor og kontinuerlig indvandring af muslimer med forskellige nationaliteter. Det har været en bred vifte, alt lige fra den arbejdssøgende pakistaner til den politiske flygtning fra Iran eller muslimen, der søger en bedre tilværelse i landet, hvor der „flyder“ med mælk og honning.
Derfor er muslimen ikke længere en skikkelse i eventyrhistorierne, hvor Ali-Baba hærgede byen Bagdad med sine fyrretyve røvere. Nu findes Ali- Baba i døgneren ned på hjørnet af gaden, eller han kan være din lokale grønthandler med de solmodne appelsiner. Ja, hans børn kan endda gå i samme klasse som dine børn.

‘Outsource’ forkyndelse

Alt dette indikerer en ny æra med nye udfordringer, ikke blot for samfundet alene, men også, hvis ikke endnu mere, for kristne og kirken.
Danmark har igennem en lang årrække specialiseret sig i at „outsource“ forkyndelse af evangeliet til primært muslimske lande i form af mission. Til dette formål har kirken investeret og brugt unægtelig mange penge på udrustning af sine missionærer i lande, som af forskellige årsager ikke er åbne for mission. Det vil sige, at barrieren ofte har været større end frugten, idet det fremmede sprog, kultur og almen dannelse på missionsmarken har været forskellig fra missionærens.

Omvendt Ali-Baba

En overvindelse eller en bedre forståelse af missions-markens normer kræver normalt en masse tid samt ressource.
Alt sammen noget, der kan spares, hvis missionæren selv stammer fra missionsmarken, da det fremmede sprog ikke længere er fremmed, kulturen er mere end velkendt og den almene dannelse er en selvfølge!
Her har vi brug for den omvendte Ali-Baba, som er blevet omvendt ved Guds kærlige ord i byens lokale kirke. En kirke, som har været villig nok til at bryde gamle traditioner og åbne sig med kærlighed for de nye, søgende og anderledes nydanskere.

Se på det indre
Nu behøver Ali-Baba ikke længere være røveren på jagt efter mælk og honning. Han kan faktisk være den efterhånden nødvendige og efterspurgte missionær der kan vinde de fyrretyve røveres hjerter for Jesus.
På overfladen er han stadig den mørke fremmede med det grove skæg, men i sit indre besidder han Jesu kærlighed for de resterende „røvere“.
Han kan nå dem, fordi han forstår dem. Han kan være iblandt dem, fordi han er dem! Og omvendt lytter de til ham, fordi de har tillid til ham.
For dem er han ikke engang den mørke fremmede med det grove skæg, men blot Ali-Baba med en nyt budskab. Et budskab, der handler om Guds betingelsesløse og fordomsløse kærlighed, der gælder enhver, uanset nationalitet, som påkalder Guds navn (Rom 10,12-13).
Her bliver frugten større og barriererne mindre, og dog ikke desto mindre udfordrende, idet Ali-Baba godt nok besidder den nødvendige „know how“, men ej de nødvendige midler i modsætning til den gamle missionær, der nærmest har uendeligt med midler, men alt for lidt „know how“.

Kirkens rolle

Hvad mon kirken kan gøre i denne problematik? Kan kirken overhovedet inddrages? Svaret må være meget enkelt! Kirken har ikke alene pligt, men også et essentielt behov for at hjælpe og støtte de nye i deres nye tro. Vil man ikke investere i Guds Rige nu, har man heller ikke noget at høste senere!
Det må altså være en selvfølge, at ikke alene missionsbefalingen er lige så gældende i dag som for 2000 år siden, men ligeledes andre bibelske værdier og befalinger såsom at hjælpe hinanden, at vise kærlighed og ligeværdighed uden diskrimination (1 Kor 9,13-14).

Har brug for støtte

Konklusionen må være, at den tidligere fremmede Ali-Baba med det grove skæg og det nye hjerte må få opbakning og hjælp, således at han i samarbejde med de gamle missionærer kan nå de resterende fyrretyve røvere.
For i denne nye æra er der behov for nye sække til de nye vine! Derfor har kirken brug for at insource missionen, da missionsmarken ikke længere kun hører hjemme i „Lang-bortistan“, men lige udenfor vores dør.


Artiklen fortsætter efter annoncen: