Diakonhøjskolen skriver historie

ÅRHUS – Diakonhøjskolen i Århus har lige rundet 85-års jubilæet og har i den forbindelse udgivet en historiebog. Det blev markeret i weekenden, hvor Diakonhøjskolen også fejrede indvielsen af 13 nye diakoner.

De 13 nyindviede diakoner sammen med forstander Mette Geil

Der var stor fest på Diakonhøjskolen i weekenden, hvor der både blev set tilbage og fremad. Tilbage på 85 år, hvor Diakonhøjskolen har udviklet sig til den moderne uddannelsesinstitution, den er i dag. Og med indvielsen af 13 nye diakoner blev der set fremad til det konkrete arbejde, som diakonerne skal ud og udføre for de svageste mennesker i Danmark.
Uddannelse – holdninger – brydninger, Diakonhøjskolen 1920 – 2005 er titlen på historiebogen. Den fortæller skolens historie fra første ønske om en diakonskole til i dag.
Bogens forfatter er historikeren Finn Andersen. Hans speciale er socialhistorien, og han er sandsynligvis dén historiker i landet, som ved mest om dansk diakonihistorie.

I forbindelse med 85 års-jubilæet har Diakonhøjskolen udgivet en bog om skolens historie

Med bogen ønsker Diakonhøjskolen at bidrage til forskning og undervisning i diakoniens historie. Ligesom man ønsker at dokumentere den indsats, kirkelige kredse i Danmark har gjort for at sikre en kirkeligt funderet uddannelse af mænd og kvinder i diakoniens arbejdsfelt.
Diakonhøjskolen er i disse år optaget af at beskrive en ny uddannelsesform, som skal føre til endelig godkendelse af skolen som fri og selvejende uddannelsesinstitution med SU-godkendte uddannelser.
– ole