Forfølgelse skaber enhed blandt indonesiske kristne

Muslimer tvinger kristne ud af deres kirker, men gudstjenesterne fortsætterINDONESIEN: De kristne på den indonesiske ø Java erfarer i denne tid, at modgangs-tider også kan føre noget positivt med sig.

De kristne i Indonesien står sammen i protest over de vilkår, som muslimerne byder dem.

På overfladen ser det ellers ud til, at de kristne på Indonesien skulle have rimelige forhold.
Landets grundlov sikrer borgerne religionsfrihed, men det er nu mest på papiret. Virkeligheden er desværre en anden: de 85 pct. muslimer sidder tungt på myndighederne, hvilket i praksis medfører vanskelige kår for landets kristne indbyggere.
Senest har myndighederne lukket en række kirker med henvisning til, at der ikke var tilladelse til at bygge en kirke på stedet. De kristne er derimod ikke i tvivl: der er tale om forfølgelse af de kristne.

Fælles gudstjenester
i det fri

Og de kristne sidder ikke længere med hænderne i skødet og sørger over de vanskelige kår. De seneste seks søndage har man kunnet se kristne, der normalt ikke arbejder meget sammen, være sammen om gudstjenester i det fri. Lutheranere, presbyteranere og pinsefolk har fundet sammen om disse friluftsgudstjenester.
– Det er det eneste sted, vi har tilbage, hvor vi i fællesskab kan tilbede Gud frit, siger de.
Gudstjenesterne har vakt en del opsigt i det muslimske land, og reaktionerne har heller ikke ladet vente på sig. En stor skare muslimer demonstrerede samtidig med gudstjenesten, hvor præsten prædikede over teksten om at elske sine forfølgere.
Og da det kom til lovsangen, udspandt der sig noget, der kunne ligne en sangkonkurrence mellem de kristne og muslimerne.
Omkring 40 kirker er blevet lukket på det vestlige Java i de seneste måneder. Myndighederne påstår, at lukningen skyldes manglende byggetilladelser, mens de kristne hævder at have retten på deres side. Det er nemlig næsten umuligt at få en byggetilladelse til en kirke på grund af den muslimske dominans. En praksis, som er i strid med Indonesiens grundlov.

Kampen er endnu
ikke forbi

Sidste søndags gudstjeneste forløb dog, uden at det kom til optøjer. Men spændingerne mellem de kristne og muslimerne er stadig store.
– Lad denne gudstjeneste være jeres sidste, råbte en muslimsk leder til en af præsterne ved gudstjenestens afslutning, – hvis ikke, så bliver det enten vores blod eller jeres, der vil blive udgydt.
En stor skare af advokater arbejder nu på at finde en løsning på problemerne. De er gået til FN med sagen i håb om, at der vil vise sig en farbar vej, hvor der både er plads til muslimer og kristne.