God bog om formidling af kristendom!

Knap så svært fra Credo
Forlag er en bog som ligger på et tørt sted. Vi har haft brug for den i lang tid!Mange oplever, at det er svært at snakke med andre om troen på Jesus. Efter at jeg har læst Knap så svært, så sidder jeg med den tanke, at det er noget alle kan være med til.

Den praktiske evangelist

Bogen er skrevet af en, som ofte snakker med andre om kristendom, kaldet en evangelist, og det bærer bogen heldigvis præg af.
Den er proppet med eksempler på succeser, samtaler, møder og fiaskoer, som forfatteren Nick Pollard har været medvirkende til. Ikke i en pralende, overlegen stil, men i god, sund, afslappet stil.
Grundpillen i Nick Pollards fremgangsmåde er, at man skal møde mennesker i dialog, med forståelse, samtale og respekt i front.
Han skriver for eksempel:
„Samtidig må jeg også være klar til at ændre mening. Det gør jeg altid klart for de ikke-kristne, jeg snakker med. … Trods alt beder jeg dem om at være klar til at ændre holdning til det, de tror på – og det er simpelthen ikke fair at bede dem om noget, jeg ikke selv er villig til at gøre.“
Han lægger ikke op til slåskampe om dogmatiske, teoretiske spørgsmål. Ligele-des lægger han ikke op, at vi skal fortælle andre, hvad de gør forkert, men møde dem med åbenhed, kærlighed og forståelse.

Skal ikke vide alt

Det mest befriende ved Nick Pollard er, at han ikke lægger op til, at kristendom skal være en videnskab. Derimod bevarer han konstant fokus på, at vi blot skal lade os bruge af Gud.
Bogens opbygning er meget praktisk, naturlig og god. Den er inddelt i 5 sektioner:
• Indledning.
• Hvordan man møder folk der er langt fra kristentroen.
• Hvordan man forkynder Bibelens budskab.
• Hvordan man svarer op de svære spørgsmål.
• Overvejelser om hvordan
man kan lede folk til Jesus.

Udgangspunkt i Bibelen

Det dejlige ved Nick Pollards fremgangsmåde er, at han tager udgangspunkt i Jesus – hvordan han optrådte som evangelist.
Altså begrunder Nick Pollard sin måde at gøre tingene på med hold i Bibelen. Jesus slog aldrig nogen i hovedet med Bibelens budskab, men var derimod en mand i åben samtale, dialog osv. Det samme bliver vi opfordret til.

Let og elegant sprog

For mig var de første 25 sider et opvarmningsheat. De resterende 165 sider blev læst ud i et. Sproget er flydende, godt og ikke mindst spændende. Der er enkelte skønhedsfejl, men de er meget små. Oversætteren har virkelig gjort det godt.

For alle

Det er bog for både nye og gamle kristne. Alle vil kunne finde inspiration i bogen. Den kan fungerer som både grundbog og supplement. Nick Pollard tør være anderledes. Lad dig blive udfordret og inspireret.
Køb denne bog, hvis du vil noget med formidling af kristendom. Den får mine varmeste anbefalinger.

Nick Pollard:
Knap så svært
189 sider•180 kr.
Credo