Ny flot Jerusalem-roman

Ægteparret Thoene følger op på deres succes med at levendegøre Israels historieDe har gjort det igen – Bodie & Brock Thoene: fængslet mig fra første til sidste side. De har skrevet en ny, spændende og fængslende roman fra Jerusalem – Det første lys – og vi møder gamle kendinge fra de tidligere Jerusalem-romaner, både fra de første år omkring staten Israels tilblivelse og især fra tiden forud for Jesu korsfæstelse. Et nyt møde med arkæologen Moshe Sachar danner rammen om en stærk beretning om et åndeligt mørke, der overskygger hele Jersualem i tiden forud for Jesu korsfæstelse. Byen er styret af et undertrykkende romersk styre og manipuleret af egoistiske religiøse ledere. Vi møder et rigt galleri af personer – mange af dem kender vi fra Bibelen, og der udspiller sig et voldsomt og gribende drama, hvor omsorg og kærlighed konfronteres med nød og brutalitet.
Midt i det dramatiske, historiske drama, fornemmer vi linier frem til vor tid, når overhyrden Zadok siger: „Det meste af mørket i denne verden skyldes, at sandheden er faldet i unåde“, og når det siges, at „Jeshua er kærlighed og barmhjertighed i handling“.

Godt „parløb“

Bogen bygger på historiske facts. Brock Thoene er den i forfatterskabet, der bygger fun-damentet for Bodies historier. Han er historikeren, hvis grun-dige forarbejde og sans for historiske og bibelske detaljer sikrer, at bøgerne bliver uhyre formative, mens Bodie er fortælleren, som giver perso-nerne liv og sætter dem ind i en sammenhæng, der leven-degør fortidens begivenheder. Det er et flot team-work, som har skabt mange gode romaner.

Arbejder videre i én

Når man lukker bogen og lægger den til side, er man ikke færdig med den. Den arbejder videre i én, og man venter i spænding på den næste, for der må komme en fortsættelse – og det bekræfter Lohses Forlag da også. Fortsættelsen kan ventes til foråret, og læserne må væbne sig med tålmodighed, men der er helt sikkert noget at glæde sig til. Men gå nu først i gang med Det første lys og nyd den.

Nye læsere

af forfatterparret kan sagtens starte med Det første lys, men jeg vil anbefale, at man læser de mange romaner i „Zion-krøniken“, „Zion-pagten“, „Zion-arven“ og „Zions håb“ (17 romaner) før Det første lys. Dertil kommer Modets skumring (2 bind) om 2. verdenskrig, hvor vi møder nogle af personerne fra Zion-serierne, og de 4 bind i „Galway-krøniken“ om det historiske misforhold mellem katolikker og protestanter i Irland. Bodie og Brock Thoene er bestemt et forfatterskab, som det er værd at stifte bekendtskab med.

Bodie og Brock Thoene:
Det første lys
478 sider • 299,95 kr.
Lohse