Danmission sender hjælp til Pakistan

PAKISTAN – Det har været kendetegnende for jordskælvskatastrofen i Pakistan, at det er gået langsomt med at få de rige landes regeringer til at bevilge nødhjæp til de mange lidende i det fattige land. – Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har netop bevilget 200.000 kr. til at afhjælpe nøden i og omkring Balakot. Der er den by, der lå nærmest jordskælvets epicenter, fortæller Trine Schnell Nielsen, der er informationsmedarbejder i Danmission.
Nødhjælpen vil blive brugt på at etablere en lejr med 500 familier med ialt 2500 – 3000 medlemmer, heraf er halvdelen børn.
Et stort telt er opstillet ved Balakot. Her modtager omkring 200 hver dag medicinsk behandling. Men også de mange børn får gavn af den danske hjælp.
– Vi lægger vægt på at give børnene en dagligdag med masser af indhold, fortæller Trine Schnell Nielsen.
Men også udenfor Balakot når hjælpen frem. Der er etableret et team bestående af fire frivillige og en firehjulstrækker. Bilen læsses så med nødhjælpsforsyninger samt telte, tæpper og varmt tøj, inden kursen sættes mod bjergene.
Før hjælpen kan uddeles, må forsyningerne bæres de sidste kilometer til de fjerntliggende landsbyer, hvis indbyggere er truet af vinterens fremmarch. Om kort tid vil den første sne falde, og indbyggerne må påregne toficrede frostgrader.
En særindsamling har indtil dato skaffet godt 80.000 kr. til formålet. Pengene går til at dække nogle af de poster, som Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling ikke dækker.
HBL