Den undervurderede sorg

God hjælp til enhver, der mister sine – gamle – forældreDer er skrevet flere bøger om det at miste et barn og sorgbearbejdelsen omkring det, men jeg er ikke tidligere stødt på en bog om sorgbearbejdelse omkring gamle forældres død, måske fordi der, som forfatteren skriver, er tale om en undervurderet sorg. Forfatteren Steinar Ekvik har mange års erfaring med sorgarbejde både som sognepræst og sygehuspræst. Han mener, at vi ofte undervurderer, hvilke følelser der sættes i bevægelse, når man som voksen mister sine forældre.
Bogen sætter ord på følelser, som mange stifter bekendtskab med. Forfatteren gennemgår på en enkel måde de faser, man kommer igennem omkring gamle forældres sygeleje, begravelse og tiden derefter samt forholdet til den efterladte forældre, og den giver værdifulde erfaringer videre, erfaringer som han har hentet fra sit daglige arbejde.
Det er ikke nogen „kristen“ bog i den forstand, at det er en bog med åndeligt indhold. Man kan undre sig over, at en sognepræst ikke kommer mere ind på den åndelige side af sagen i en sådan bog og kun berører det med troen perifert. Jeg savner et afsnit om den troendes afklarethed i forhold til døden og om de troende efterladtes håb om et gensyn. Det er et aspekt, som burde have været med.
Bogen er en stille, psykologisk indføring i nogle faser, vi alle skal igennem. Jeg har selv mistet begge mine forældre og svigerforældre og har fire gange været gennem fasen – uden nogen bog. Men jeg ville gerne have læst denne bog, inden jeg stod i situationen, men det er der næppe mange, der gør. Jeg tror, at mange først vil læse bogen, når de står midt i situationen eller bagefter, hvis de overhovedet opdager, at den er der. Det håber jeg nu, mange gør, for det er en værdifuld lille bog, som også lægger op til, at man i kommunerne eller i kirkeligt regi opretter sorggrupper, som tilbyder hjælp i sådanne situationer.

Steinar Ekvik:
Når gamle forældre dør
– den undervurderede sorg
95 sider • 148 kr.
Boedal