Uhørt spændende

Amerikansk succesforfatter af spændingsromaner introduceres på dansk med Indicier – hvis hovedperson er en ung kvindelig advokat, der er kristenDer er to ting, man ønsker at få afdækket, når man læser en thriller udgivet på Lohses Forlag.1) Hvordan kommer kristendommen til udtryk, og 2) hvordan og hvor godt virker bogen som thriller.
Kriminalitet og kristen forlagsvirksomhed. Det er to spøjse sammensætninger.

Mesterligt skrevet plot

Indicier er en helt uhørt spændende bog. Det er en stor kvalitet ved en forfatter, at han kan skrive, så man absolut lige må have næste kapitel med. Sådan skriver James Scott Bell. Godt henne i historien går det op for én, at der her sandelig også foreligger et mesterligt skrevet plot. Uafbrudt tager sagen en ny og overraskende vending. (Det er jo thrillerens væsen med den tiltagende „forvredne“ historie.)
Tracy Shepherd er offentlig anklager i Los Angeles, Californien, en klarhjernet ung advokat, der står ved sin karrieres begyndelse, og enlig mor til to børn; hendes mand var politimand og blev skudt under en aktion.
Underligt nok bliver hun imidlertid taget af den store mordsag hun startede så godt ud på. En kendt filminstruktør er myrdet, og en mistænkt arresteret.
I løbet af et par hundrede sider introduceres vi for og følger på skift en række personer: politiadvokat-kolleger, forsvarere, bandemedlemmer, den mord-anklagede og hans mor, Tracys børn, hendes veninde, diverse kriminelle personligheder i forskellige miljøer osv. – og Tracys nye ven, guvernøraspiranten Rob Cavanaugh.
Underlige trusler på Tracys telefonsvarer og et direkte mordforsøg på hende gør det klart, at hun er i fare, og at der er nogen, der prøver at forpurre opklaringen af sagen. Denne sættes hun igen på, efter at den tidligere anklager er blevet myrdet. En indiansk lejemorder spiller en central rolle i historien.
Råddenskab
Lidt efter lidt oprulles for læseren en råddenskab, der går op gennem hele det politiske og retslige system. I denne tvist mellem de onde og gode kræfter sker der både mord og selvmord, samt en række – jeg talte fem – selvopgør.
Bogen er her præget af de gamle tragedier: Når linien for en person er kørt helt ud i ondskab, løgn, forstillelse og fordærv – der hvor der ikke er nogen vej tilbage -, så oplever man før personens endelige fald jævnligt hans selvransagelse: Hvorfor gik det mig som det gik? Det er uhyggelig læsning! Disse fem selvopgør udmærker bogens personkarakte-ristikker.

Retfærdigheden sker fyldest

Tracy er kristen og har en vågen sans for retfærdighed, men hendes kristendom sættes på prøve, da både hendes privatliv og karriere kompliceres og hun forgæves spejder efter Guds ledelse. Hendes optimistiske kristne veninde og kollega Mona, som tit – mindst ni gange i bogen – insisterer på at læse i Bibelen og bede for og med hende, læser engang for hende fra Salmernes Bog: „Retfærdighed og ret er din trones grundvold“.
Retfærdigheden sker fyldest til sidst, og forbryderne fældes. Tracys kristne tro bliver en kamp på liv og død og er som sådan en integreret og naturlig del af historien, hvor vel at mærke intet er givet på forhånd. Den er ikke påklistret. Derfor står den så meget mere troværdig. Tracy finder til slut igen hvile i sin tro.

Ingen eder og forbandelser

Der er ingen eder og forbandelser i bogen, hvilket nok er en sjældenhed i den genre litteratur. Men på den måde er det, ligesom om al unødvendigt fernis er skrællet af personerne, og deres personligheds sande kerne står mere tydeligt. Det overbeviser mig om, at man ikke for at give en realistisk miljøskildring er nødt til at anvende sådanne. – Hvad for eksempel vores hjemlige såkaldt kristne forfatter Gynther Hansen mener, man er nødt til, og derfor i høj grad gør.

James Scott Bell:
Indicier
384 sider • 299,95 kr.
Lohse

Hvem er James Scott Bell?

James Scott Bell – kristen amerikansk succesforfatter

Under den lange og spændende retssag sidst i bogen spørger man sig selv, hvorfra forfatteren dog har denne helt eminente indsigt i retssalspsykologi. På hans hjemmeside www.jamesscottbell.com finder man i hans CV foklarin-gen:
• Advokatuddannet med højeste udmærkelse. Skrevet seks bøger (og 300 artikler) om jura. En juridisk afhandling om efterforsknings-/beslaglæggel-seslov bruges intensivt af sagførere og dommere i Californien.
• Universitetsuddannelse i filmvidenskab.
• Skuespiller-virksomhed i New York i 17 år.
• Tv-kommentator i retssager for det store CBS. Skriver for det anerkendte tidsskrift NewsWeek.
• Succesforfatter af adskillige bøger i advokat-thriller genren. Samt en meget rost bog om det at konstruere et godt plot: “Plot and Structure“.
• Underviser på konferencer om skrive-kunsten. Det skyldes blandt andet Bell’s popularitet, at genren „den kristne roman“ i antal udgivelser er steget fra 500 til 1800.
• Kommer fra et hjem, hvor man ikke gik i kirke. Da han engang som teenager så Billy Graham på tv, faldt han på sine knæ og blev omvendt. „En utrolig følelse af varme bølgede hen over mig, og jeg følte, at jeg blev forbundet med noget højere end blot denne verden“, siger han om oplevelsen. Bell har virket som søndagsskoleder i 17 år!


Artiklen fortsætter efter annoncen: