12 kirker samarbejder om møderække i Aalborg

AALBORG – 12 fri- og folkekirker i Aalborg er gået sammen om fire dage med vækkelsesmøder fra den 26.-29. januar.

Allison og Bernard Brown

Til lejligheden har arrangørerne sendt bud efter englænderne Allison og Bernard Brown, der skal tale over temaet „Søg Gud for vækkelse i Danmark.“
I 2001 oplevede ægteparret et kald fra Gud til at bryde op fra England, hvor Bernard Brown var præst. I stedet skulle de rejse til Skandinavien for der at bane vej for en vækkelse.
Alle møderne finder sted i Bethaniakirken i Aalborg.
– ole