Åbner ungdomshus til discipeltræning

10 familier i Karlslunde Strandkirke har købt en stor villa til discipeltræning af unge KARLSLUNDE: I november måned sidste år underskrev 10 familier købskontrakten til en 208 kvadratmeter stor villa fra 60’erne til tre millioner kroner nær Karlslunde Strandkirke.

Ungdomsleder i Karlslunde Strandkirke Fritz Jensen (tv) og sognepræst Peter Tingleff ses her foran kirkens kommende ungdomshus, der skulle være klar til formålet til sommer

Villaen skal danne rammen omkring træning af disciple i aldersgruppen 16 til 25-årige.
I en brochure om kirkens nye ungdomsprojekt stilles fire spørgsmål til de unge: Er du en discipel af Jesus, vil du leve i et nært fællesskab med andre disciple, har du lyst til at følge Jesus, og brænder du for at fortælle andre om Jesus? – så kan du komme på discipeltræning i Karlslunde Strandkirke i et år.
Projektleder og initiativtager er sognepræst i Karlslunde Strandkirke Peter Tingleff, der fik ideen til det spændende projekt for et års tid siden. Da projektet blev forelagt menigheden, tog det kun et par uger, før 10 familier besluttede sig for at være økonomisk garant og købe en egnet villa til ungdomshuset.
– Vi har både en stor og velfungerende børnekirke og et godt teenagearbejde her i kirken, så nu vil vi bruge ekstra kræfter på at gøre noget for de 16 til 25-årige og give den aldersgruppe muligheden for at få en moden og dybere tro og fungere ud fra et fælles hjem, der skal være et åndeligt kraftcenter med åndelige rytmer, hvor Guds rige bliver en naturlig del af hverdagslivet for de unge.
Projektet er en overbygning til teenagearbejdet, der skal foregå uden for kirkebygningerne for at vise de unge, at kristenliv, studier og arbejdsliv kan gå op i en højere enhed, påpeger Peter Tingleff.

Mission i ind- og udland

Ungdomshuset kan derfor sidestilles med en form for bibelskole. Der skal bo en halvtidsansat og fire unge volontører i huset. De unge, der tilmelder sig discipeltræningen, skal bo udenfor huset. Halvdelen af tiden skal de unge enten studere eller arbejde i erhvervslivet, og den anden halvdel af tiden skal de tilbringe i huset, hvor de skal modtage bibelundervisning, beskæftige sig med aktiviteter som åben café, lovsangsaften, tilbud om lektiehjælp til børn og unge fra området samt mission både i udlandet og herhjemme, gerne i lokalområdet.
Hver af de unge får også en tjeneste i kirken, hvor de vil få en personlig mentor. De to sognepræster Helge Pahus og Peter Tingleff og kirkens ungdomsmedarbejder Fritz Jensen får et tæt samarbejde med de unge under deres et-årige ophold.
– Vi har sammensat træningen af de unge på denne måde, fordi de netop skal lære at være en integreret del af samfundet og arbejdslivet samtidig med, at de lever et aktivt kristenliv og vokser i troen. Det er en alder, hvor man træffer mange vigtige valg, der har indflydelse på ens fremtid. Ved siden af kirkens egne unge ser vi også gerne unge fra resten af landet i ungdomshuset.
Det er også meningen, at huset skal være et tilbud til sognets unge, der også vil være velkommne til at deltage i nogle af husets aktiviteter. Projektet rummer mange spændende muligheder.
Vi håber så småt at kunne åbne huset den 1. april. Det første hold unge begynder på discipeltræningen efter sommerferien, siger Peter Tingleff.

Kirkens frivillige gør villaen klar

Økonomien er ordnet på den måde, at man har stiftet et kommanditselskab. De 10 familier, der har købt villaen, lejer huset ud til kirken til en fordelagtig pris. Driftsomkostninger og løn til den halvtidsansatte leder betales af Strandkirkens indsamlede midler.
Kirken overtager huset officielt den 1. april, men har fået lovning på nøglerne et par uger tidligere, så menighedens frivillige kan istandsætte og indrette villaen til formålet.
– Villaen er som født til projektet. Der skal næsten ikke laves noget om, og den er velholdt. Vi beder kirkens folk og andre om frivillige gaver. Vi har allerede fået lovning på en del møbler fra et kursuscenter, der skal have nyt. Det bliver en spændende opgave, som har stor opbakning blandt mange af menighedens kirkegængere. Flere unge har allerede udtrykt ønske om at deltage i discipeltræningen.

Konfirmander bliver kristne

– Vi vil gerne præge den næste generation i kirken og lægge kimen i dem til et sundt og levende Gudsforhold, til Guds riges vækst i deres tid, så vi ser en ny generation af disciple.
– Som folkekirke er vi hele tiden i kontakt med nye mennesker i sognet, det giver mange muligheder. Der er 6.000 indbyggere i Strandkirkens sogn. En del af kirkens 300 faste kirkegængere er blevet kristne, efter at de gik til konfirmationsforberedelse her i kirken.
Vi har 50 konfirmander om året, og dem vil vi selvfølgelig fortælle om mulighederne i ungdomsprojektet, ligesom vi også inviterer dem til kirkens øvrige arbejde. Unge er meget påvirket af hinanden, så vores erfaring fra konfirmandholdene er mest, at enten når man en gruppe af dem – eller også når man ingen på holdet, fortæller Peter Tingleff.
Discipeltræningen i huset bliver gratis for de unge.