– Bed for muslimerne

Leder af dansk nødhjælpsorganisation opfordrer til at vise respekt og bede for muslimerne som reaktion på udviklingen i sagen om Muhammed-tegningerneLederen af pinsekirkernes nødhjælpsorganisation IAS, Torben Madsen opfordrer kristne til at vise respekt for muslimerne. Med hensyn til nødhjælpsarbejdet i Somalia og Sudan er han optimistisk og forventer, at situationen vil falde til ro igen.

– jeg tror ikke, at muslimerne selv har interesse i at opretholde en dårlig relation til Danmark, siger Torben Madsen

– Det er vigtigt som kristne, at vi beder for alle mennesker, for de har en værdi for Gud, siger Torben Madsen, der er leder af pinsekirkernes nød-hjælpsorganisation IAS.
Ligesom andre danske organisationer har IAS oplevet det stigende pres, danskere i muslimske lande er blevet udsat for i kølvandet på Muhammed-tegningerne.
– Sudan meldte for eksempel meget hurtigt ud ved at afskære forbindelsen til den danske ambassade og med et forbud mod handelsaftaler med Danmark, siger Torben Madsen, der dog understreger regionale forskelle.
– Vi arbejder også i regionerne Darfur og Nuba, og her kører arbejdet, som det plejer, forklarer han.
IAS har p.t. ikke mulighed for at sende danskere til Sudan, men arbejdet fortsætter i kraft af svenske, tyske og sudanesiske medarbejdere.

Nødvendig respekt

Torben Madsen er umiddelbart optimistisk, hvad angår situationen på længere sigt.
– Det drejer sig om at genvinde æren og respekten. Hvis der bliver gjort et godt diplomatisk arbejde, og muslimerne oplever, at de får genoprettet æren, så kan vi fortsætte som hidtil, siger Torben Madsen.
Han mener, at tingene skal have et par uger til at falde til ro, så vil tingene normaliseres igen.
– Jeg tror ikke, at muslimerne selv har interesse i at opretholde en dårlig relation til Danmark og resten af verden.

Bed for muslimerne

Optimismen får dog ikke Torben Madsen til at negligere situationens alvor her og nu. Han mener, at det bedste, kristne kan gøre nu, er at bede.
– Som kristne har vi et åndeligt ansvar for at bede for vores land og bede for verden, som har brug for Gud på alle måder. Muslimerne er meget troende på det, de tror på, og alvorligt søgende. Det må vi respektere. Vi må bede for dem, at de må finde den rette vej i alt det her, siger Torben Madsen.
Han mener, at det endda vil vække respekt hos muslimer-ne, at vi beder for dem.
– Som en kristen organisation ønsker vi det godt for alle. De vil også have respekt for, at vi ønsker at bede for dem, slutter Torben Madsen.