Forflyttelser og forlængelser

Indre Mission har flyttet rundt på og forlænget ansættelser for nogle af sine ansatte:
Børnekonsulent Margit Simonsen, Jebjerg, forflyttes i løbet af foråret/sommeren 2006 til kredsforbund 5, Vestjylland-nord med placering i Ans-området, og med forsat udstationering i DFS.
Indremissionær Hans Jørgen Hedegaard, Nyborg, forflyttes i løbet af sommeren 2006 til en tjeneste som kredsmissionær i Djursland og Molskredsene med placering i Rønde.
Ungdomskonsulent Jesper Iversen, Skjern, har fået forlænget sin ansættelse uden åremål.
Ungdomskonsulent Brian Thisgård Olesen, Aalborg, har fået forlænget sin ansættelse uden åremål.
Følgende fritidsansatte medarbejdere har fået forlænget deres ansættelse med fem år:
Fritidsbørnekonsulent Carsten Ingolf Jensen, Herlev
Fritidsforkynder Niels Aage Kristensen, Øster Assels
Fritidsungdomsforkynder Mogens Olivarius, Holstebro
Fritidsforkynder Jens Martin Jacobsen, Dronninglund
Fritidsforkynder Peter Wind, Ribe