Fortrinlig inspiration til at arbejde med drama

Drama hjælper os med at se Gud, hævdes det i bog om drama, der anbefales herBogen Drama i kristent arbejde er til stor inspiration for dén, der vil arbejde med drama i forkyndelsen!Citater fra det indledende afsnit om drama:
„Gud er dramatisk. Og vi har brug for drama. Drama er komprimeret menneskelig erfaring, vist på en scene. Det er en måde at kommunikere det der er eller har været vigtigt. En måde at beskrive vores livsbetingelser. En måde at fortælle historier hvori mennesker kan finde mening, befrielse og håb. Drama er en måde at tale til vores dybeste længsler og behov.“
„Drama hjælper os til at se os selv.“ „Drama hjælper os med at se Gud.“ „ … kan vi se os selv reflekteret i Guds altseende og nærværende øjne.“
Efter en gedigen gennemgang af „Drama og brugen af det“ følger fire afsnit om „hvordan gør man“ samt et afsnit med dramastykker til opførelse. Bogen holder, hvad den lover.

God arbejdsbog

Det er en god arbejdsbog. Indeholder små afgrænsede kapitler på 2-4 sider, er skrevet i spalter med let læselige typer, og sproget er, (som bogen beskriver drama,) destilleret, komprimeret og fokuseret. Bogen er let forståelig og nem at læse. (Dog bryder jeg mig ikke om anvendelsen af ordet „selvbevidsthed“.) Ønske: at bogen var med spiral.
Under læsningen kan man godt tabe pusten og tænke, at dette her opnår jeg aldrig. Men forfatterne skriver: „Vi vil opmuntre dig … Vi vil prøve at hjælpe dig i gang … Tillad dig at kludre i det. Det er sådan vi lærer.“ Og for egen regning vil jeg tilføje: Forfatterne har også en gang taget det første skridt.
Man kan godt nøjes med at anvende dramastykkerne sidst i bogen, men det vil være synd, både for brugeren og for bogen.
Forfatterne, Alison Siewert og 11 andre, er amerikanere, og det skal man lige have in mente, medens man læser. Der er henvisninger til både bøger, mail- og webadresser.
Jeg anbefaler varmt denne bog og er sikker på, at den kan blive til stor hjælp. Så gå blot i gang med at læse – og at lave drama!

Alison Siewert m.fl.:
Drama i kristent arbejde
– hvordan gør man?
187 sider • 245 kr. • Credo