Norsk regeringsudvalg vil adskille stat og kirke

NORGE – Efter mange års tilløb lægges der nu op til en ændring af den nuværende ordning mellem stat og kirke i Norge. Et regeringsudvalg har netop fremlagt rapport.I Norge er den kristne kirke på én gang mere selvstændigt opbygget end den danske folkekirke samtidig med, at Statskirken, som den hedder, er tættere knyttet til staten. Efter tre års arbejde har et regeringsudvalg fremlagt en rapport, hvori flertallet anbefaler, at den norske lutherske folkekirke skrives ud af Grundloven og i stedet får sin egen særlov. Et befolkningsflertal i Norge ønsker en folkeafstemning om spørgsmålet, mens politikerne er delt på kryds og tværs i partierne.
– Tore