Gammeltestamentlig evangelist

Hele evangeliet, hvis omdrej-ningspunkter er Jesu fødsel, død, opstandelse og genkomst, kan findes i profeten Esajas’ Bog.I dette skrift fra 700-tallet f.Kr. forkyndes Kristus stærkere end i noget andet skrift i Gammel Testamente. Det hjælper Johannes Sanggaards bibelstudiebog Herren frelser brugerne af bogen til at se.
Et højdepunkt er kapitel 53 i Esajas’ Bog, og forfatteren spørger her bl.a.: „Hvad betyder det for jer, at påskens begivenheder beskrives af Esajas, flere hundrede år før de skete?“
NJV

Johannes Sanggaard: Herren frelser
48 sider • 40 kr. • Lohse