Hverdagsrefleksioner

Kinden mærker vinden / kold eller varm / solen vil sejre til sidst (..)

Niels Peter Larsen har selv udgivet sin digtsamling

Sådan står der i digtet Foråret i Niels Peter Larsens lille digtsamling Mit evige håb og andre hverdagsdigte. Bogen skal dog nok læses mere som en samling af „refleksioner“ end af digte, eftersom langt de fleste tekster – bortset fra bl.a. de indledende linier ovf. – savner såvel rim og rytme som den egne billed- og sprogbrug, der kendetegner god lyrik.
Titeldigtet er if. bogens forord skrevet til forfatterens hustru, der døde i 2002, 34 år gammel, men samlingen mere end antyder, at han med held har formået at „skrive sig“ videre i livet.
NJV

Niels Peter Larsen:
Mit evige håb og andre hverdagsdigte
32 sider • Bestillingsadresse: Sønderhøjvej 4, Vinkel, 8800 Viborg. E-mail: niels-peter@larsen.mail.dk