Det koster at skifte tro

Værdifuld oplysning om trosskifte i endnu en bog om emnet af Mogens S. MogensenI aviser og andre medier har der i de senere år været fokus på danskere, der skifter tro og konverterer til en anden religion, ligesom der har været en vis fokus på ny-danskere, der bliver kristne. Det er ofte forbundet med stor smerte og mange problemer i forhold til familie og øvrige omgivelser at skifte tro – og dermed også skifte identitet. Derfor er der behov for oplysning om konsekvenserne ved konvertering.Sidste sommer – på et tidspunkt, hvor sagen omkring John, der som syrisk indvandrer lod sig døbe og nu stod over for udvisning til Syrien, var på det højeste – havde jeg lejlighed til at høre Mogens S. Mogensen, konsulent og ekstern lektor i missionsteologi, tale om nydanskeres konvertering til kristentroen i forbindelse med udgivelsen af hans bog Dåb og religionsskifte. Mogens S. Mogensen har gennem en spørgeskemaunder-søgelse og en række interviews arbejdet sig ind i problematikken omkring især islamtroendes konvertering til kristen tro og optagelse i en kristen kirke. Mange muslimer, der skifter tro, udsætter sig selv for trusler på livet af familien.
Men der er også kristne, der skifter tro og bliver muslimer, buddhister, hinduer, asatroende, New-Ager eller andet – og det har også konsekvenser for deres familier. Nu har Mogens S. Mogens lavet en religionssociologisk undersøgelse omkring dette emne – og det er spændende, men uhyre saglig læsning.
Omvendelserne anskues ud fra historiske, teologiske, sociologiske, antropoliske og psykologiske synsvinkler for at prøve at give svar på spørgsmål som: Hvem og hvor mange omvender sig? Hvorfor omvender de sig? Hvordan forstås omvendelse i forskellige religioner? Omvendelsesproblemstillingerne bliver så illustreret med en række konvertitters egne beretninger om deres omvendelse væk fra kristendommen eller til kristendommen.

Grund til at være på vagt

Bogen er både teoretisk og praktisk og rummer et meget spændende afsnit om den historiske udvikling i Danmark, hvor der har været lige så skrappe regler overfor mennesker, der konverterer, som vi i dag møder i Sharialovgiv-ningen. Med Danske Lov fra 1683 blev den lutherske kirkes monopolstilling i Danmark juridisk cementeret. Katolsk mission i Danmark kunne nu straffes med døden. Danske konvertitter til katolicismen havde udsigt til arveløshed og landsforvisning. Da den berømte danske naturvidenskabsmand Steen Steensen under et studieophold i Italien konverterede til katolicismen, kunne han ikke umiddelbart vende tilbage til sit fædreland.
Til den praktiske del hører en række vejledninger: „Vejledning til grupper, der opfordrer til omvendelse“, „Vejledning til potentielle konvertitter“ og „Vejledning til forældre til konvertitter“, som hver for sig er værd at få forstand af.
Skal vi så gå rundt og være bange for, at Danmark er ved at udvikle sig til et muslimsk land? „Det er der ikke meget, der tyder på“, siger Mogens S. Mogensen. Antallet af kristne, der bliver muslimer, er p.t. højere end antallet af muslimer, der bliver kristne, men nogen folkebevægelse er der langt fra tale om. Men vi skal naturligvis være vågne, og vi skal vide, hvad der får folk til at konvertere den ene eller anden vej. Derfor er Mogens S. Mogensens to bøger om emnet særdeles velkomne og værdifulde.

Mogens S. Mogensen:
Når danskere skifter tro
Omvendelse mellem religionerne i Danmark
188 sider • 198 kr. • Unitas