Kirkeministeriet frifundet for diskrimination

Vestre Landsret har frifundet folkekirken i en sag om diskrimination af mennesker, der ikke er medlem af folkekirken. Sagen var anlagt af en gruppe af katolikker, som havde fået fri proces, fordi sagen var principiel.Katolikkerne mener, at de bliver diskrimineret på tre områder:
For det første, fordi al fødselsregistrering foregår i den danske folkekirke. For det andet, fordi det er dyrere at blive begravet, hvis man ikke er medlem af folkekirken. Og for det tredie, fordi alle via skatten er tvunget til at bidrage til forkyndelsen i den evangelisk-lutherske kirke, idet staten betaler 40 procent af præsternes løn.
Kirkeministeriet blev frifundet på alle punkter, og de berørte katolikker har anket sagen til Højesteret.
-Tore