Apostolsk kirke tager afstand fra Moses Hansens hellige krig

Apostolsk Kirke har udsendt denne pressemeddelelse:„Moses Hansen erklærede ved sin deltagelse på Erotic Worlds Pornomesse i Vejby-Risskov hallen i sidste weekend Hellig Krig imod Islam.
Apostolsk Kirke i Danmark tager på det kraftigste afstand fra dette initiativ og den retorik, som fremkommer i denne sammenhæng.
Apostolsk Kirke beklager den igangværende konflikt, som de meget omtalte Muhammed-tegninger har udløst. Trykningen af dem i Jyllandsposten og efterfølgende i andre medier, under påberåbelse af ytringsfriheden, viser en grundlæggende manglende respekt for andre menneskers tro og værdier. Apostolsk Kirke, såvel som alle andre kristne kirkesamfund i Danmark glæder sig over den udstrakte frihed, herunder ytringsfrihed, som vi har i Danmark. Vi finder det dog nødvendigt, at friheden bakkes op af en tilsvarende respekt for hinanden, hvor vores frihed ikke bliver på bekostning af andre.
Vi finder, at Moses Hansens seneste aktioner puster til et bål af had og vold, vi som kristne og som kirker føler os forpligtet til at hjælpe med at slukke. Evangeliet handler om forsoning og derfor ser vi, at den eneste legitime vej frem i denne situation er forsoningens og kærlighedens vej.“

Læs også leder side 6.