Stor folkelig interesse for helbredelser i Hvidovre

Den australske helbredelsesevangelist John Mellor kommer igen til Danmark. KØBENHAVN – Der kom så mange mennesker til møde med den australske helbredelsesprædikant John Mellor, da han var i Hvidovre sidst i december måned og først i det nye år, at helbredelsesprædikanten har sat alt andet til side for at komme til Danmark den 21. februar og seks uger frem.

– Det er stort pludselig at opleve flere hundrede mennesker komme til møde, som i Hvidovre. Men vi tror, der vil ske endnu større ting i 2006, siger Karin og Jørn Braüner, præstepar i frikirken COC

Det fortæller Jørn Braüner, præst i frikirken COC i Lyngby.
Frikirken arbejder på en menighedsplantning i Hvidovre. Det var specielt omtale i lokalpressen Hvidovre Avis og Vestegnen, der skabte stor opmærksomhed i Hvidovre under John Mellors sidste besøg.
– Samme dag, som aviserne udkom den 21. december, havde vi møde om aftenen i Hvidovre, hvor der kom 130 mennesker. Specielt journalisten fra Vestegnen var meget positiv. Hun gik selv til forbøn på et møde i Hvidovre med John Mellor, som hun deltog i ugen forinden. Det beskrev hun i reportagen, som blev slået stort op på avisens forside. Vestegnen kommer ud til 150.000 husstande.
– På de to følgende møder i Hvidovre i sidste måned kom der over 400 mennesker i alt. Der var kun 10 af vore egne medarbejdere fra kirken i Lyngby tilstede – resten var mennesker udefra, fortæller Jørn Braüner.
– Som opfølgning holder vi i øjeblikket et kursus hver onsdag aften, som vi kalder „Kristen livsstil“. I Hvidovre er vi 20 mennesker, hvoraf de otte er helt kirkefremmede. Vi har nu adresser på over 400 mennesker, som vi er ved at sende invitationer ud til om helbredelsesmøderne med John Mellor.
– Specielt under mødet den 11. januar i Hvidovre var der en meget stærk tilstedeværelse af Guds kraft. Jeg tror i hvert fald, at to ud af tre personer oplevede hel eller delvis helbredelse efter forbøn.
En kvinde skulle således have været opereret i denne måned på grund af en cyste på 15 centimeter i den højre hofte, men efter et lægecheck er operationen aflyst. Hun blev helbredt efter forbøn af John Mellor. Sådan har vi fået mange tilbagemeldinger, beretter Jørn Braüner.

Bøn og faste i ialt 52 dage i 2004

Frikirken COC i Lyngby er en tidligere pinsekirke, der blev selvstændig for to et halvt år siden. I 2004 fastede og bad de 35 medlemmer i 52 dage i løbet af året. I lighed med Nehemias, der var 52 dage om at bygge muren i Jerusalem.
– Jeg havde fået et løfte fra Gud i 2004 om, at vi ville få et gennembrud i menigheden i 2005. Det har jeg talt om i menigheden jævnligt i løbet af sidste år. Det kom så den 21. december, hvor vi fik den store lokale presseomtale på Vestegnen.
– Egentlig troede vi, at gennembruddet ville ske i Lyngby, men Gud lod det først ske i Hvidovre. For os er det en bekræftelse på, at den menighedsplantning, som vi arbejder på i Hvidovre, har Guds velsignelse. At vi er på rette spor, og Gud derfor lukker op, så kirkefremmede mennesker pludselig kommer i kirke og hører evangeliet. Gud talte til mig i løbet af sidste efterår om at tage fat i Hvidovre. Og jeg tror kun, vi har set begyndelsen. Der vil komme et større gennembrud, forudser Jørn Braüner og tilføjer, at John Mellor tidligere har oplevet åndelige gennembrud på steder, hvor han blev i en længere periode.

John Mellor skal også rundt i andre kirker

Denne møderække med John Mellor begynder i Lyngby den 21. februar og i Hvidovre i Broholmkirken den 22. februar og derefter ugentligt i seks uger. John Mellor prædiker også i andre menigheder i landet i løbet af perioden.
Frikirken COC i Lyngby er tilknyttet et fællesskab af kirker i hele verden, der går under betegnelsen COC (Christian Outreach Centre). Det er mere end noget andet en menighedsplantningsbevægelse.
Frikirken holdt også møder i Lyngby med John Mellor under sidste besøg, men det var i Hvidovre, gennembruddet kom.