Indsamling til KLF på søndag

Kristelig Lytter- og Fjernseerforening, KLF holder på søndag kollekt i kirker landet over. Formålet er at indsamle midler til det daglige arbejde.
KLF arbejder bl.a. for, at kristendommen får en naturlig placering i mediebilledet, at man i programvirksomheden er bevidst om sit ansvar for børn og unge, og at der fortsat må være plads til den kritiske og dybdeborende journalistik.