Præst: Global spænding mellem troende og det verdslige er et problem

Præst i Bykirken i Århus Andreas Østerlund Nielsen mener, at det ikke er spændingen mellem kristne og muslimer, der er et problem, men spændingen mellem de troende og den verdslige magt.Konflikten om Muhammed-tegningerne får Andreas Østerlund Nielsen fra valgmenigheden Bykirken i Århus til at blande sig i debatten.
For ham er det ikke et spørgsmål om enten-eller, men om, at der skal være plads til både ytringsfrihed og respekt for demokratiet såvel som respekt for troen.
Argumentet er hentet i Biblen, forklarer han:
– Ser vi på Biblen, så siges det ét sted, at mennesker skal underordne sig de myndigheder, der nu engang er i et land. For det er Gud, der giver myndighed, og derfor skal man betale sin skat, det er ens ansvar, så gør man det gode. Men samtidig satte de første kristne også en grænse for, hvor langt man skal respektere myndighederne. De nægtede at tilbede kejseren.
– Tore