Små og store mirakler på messe i Odense

Niels Andersen fra Helligåndens Klinik formidlede adskillige mirakler

Niels Andersen

– En kvinde havde i tre-fire måneder haft et sovende og smertende ben, som læger havde givet op overfor. Det blev helbredt.
En anden havde svimmelhed og Menières sygdom, som påvirker balancen. Hun havde også manglende kontrol over benene, som knækkede sammen under hende. Alt blev helbredt.
Og endelig var der en 8-årig pige i kørestol, som havde muskelsvind. Efter forbøn erklærede hun, at hendes ryg og muskler var blevet stærkere, og hun kunne strække armene helt op, hvilket hun ikke tidligere kunne.

Bad for over 100

Disse og lignende tilfælde er eksempler på, hvad Niels Andersen fra Helligåndens Klinik oplevede på den nyligt overståede helsemesse i Odense.
Niels Andersen fik under messen bedt for mere end 100 mennesker og uddelt traktater med titlen: „Glædesbud“. Det var et hårdt arbejde at bede for de mange syge mennesker, men også besværet værd:
– Trods det hårde arbejde er det altid en stor glæde at træffe så mange mennsker og at se, hvad Gud gør, siger han.
På svarkort kunne folk oplyse om sygdomme og symptomer, og om tilstanden efter forbøn. En kvinde skrev på sit kort: „Overgivelse til Jesus“, hvilket for Niels Andersen er et bevis på, at det han gør virker.
– Når man ser og mærker Guds kraft i funktion på egen krop, er det måske en større og bedre påvirkning end det at tale om Gud, slutter Niels Andersen, der i alt fik 43 svar fra folk, der mærkede en forbedring af deres tilstand.