Alt er muligt

– For Jesus er alting muligt, siger Edith Marie og Niels Peder Johannesen fra Kolding, der beder for syge. Hvad betyder denne tekst for jer?
– Teksten siger mig at der findes dæmoner, og at vi er kaldede til at uddrive dem, fortæller Niels Peder.
– Den siger også, at ikke alle der er disciple af Jesus, har åndelig autoritet og tro til det, men, at der er en vandring og et kald, der skal vokse frem.
– Jeg ser gennem beretningen, at Jesus først bedømte ånderne, så han kunne kalde dem ved navn, forklarer Edith Marie. – Det er vigtigt at have den gave, hvis man vil flytte noget i den åndelige verden.
– For Jesus er intet umuligt, og gennem sin undervisning til disciplene, viser han os vejen frem til den samme kraft, hvor igennem man også får autoritet i den åndelige verden til at uddrive ånder, forklarer hun. Der fortælles, at så snart den onde ånd havde fået øje på Jesus, begyndte den at manifestere voldsomt, forklarer hun.
– Det er vigtigt, at vi lever et liv tæt op ad Jesus, så ånderne kender til os, eller måske mere korrekt, så ånderne kan se Jesus gennem os.
– Da Jesus kom ned fra bjerget står der, at folkeskaren blev grebet af ærefrygt. Det er et ord, vi næsten ikke bruger i dag. Vores menneskefrygt er somme tider større end gudsfrygten, og vi bliver så optaget af at gøre et godt billede af os selv, at vi næsten både taber os selv og vores Gud. Vi skal passe på, at vi ikke taber billedet af Guds storhed og Guds hellighed, siger Edith Marie.

Hvad er det, der får jer til at bede for syge?
– Jeg ved, at Gud har kaldet os til at betjene mennesker med frihed og helbredelse, så det er et kald, vi er lydige over for, vi kan slet ikke lade være, siger Niels Peder.
Edith Marie ser det også som Gud, der hører vore nødråb.
– Som Gud kalder Moses, da han møder ham ved tornebusken ude i ørkenen, hører jeg også Guds kald til os i dag, forklarer hun. Han har set menneskers lidelse, og han har hørt deres klageskrig, og han siger til os, at vi skal sætte de fangne fri – forløse dem af deres lidelser.
– Gennem egne smerter og egen erfaring om, at Jesus lever, og tager vore sygdomme og smerter – også i dag – har Han lagt en nød, en længsel og et kald ned efter at række ud til mennesker omkring os. De mange gode tilbagemeldinger om, at Gud greb ind, da vi bad, giver mig også motivation og kræfter til at fortsætte.
– Det er også vigtigt, at det er Guds kærlighed til os mennesker, der er drivkraften, forklarer Niels Peder. – Vi skal ikke lægge dom ind over de syge, ved at sige til dem at de har for lidt tro, eller det er fordi, de har synd i deres liv, at de ikke bliver raske. Jeg tror, at når et menneske søger forbøn, så er det nok tro, og det er Ånden, der overbeviser om synd og ikke os.

Hvad mener Jesus når han siger, at „den slags“ kun drives ud ved bøn og faste?
– Det er dæmoner, som mange er under indflydelse af i vores land, siger Niels Peder. – Vi møder mange mennesker og oplever en nød og en smerte, som er helt ufatteligt. De kender ikke Guds kærlighed og kraft, som kan sætte fri og helbrede.
– Jesus havde givet sine 12 disciple magt over de urene ånder, og de uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem, står der i Markus kap. 6. Så der må være en anden forklaring på, hvorfor det ikke lykkedes denne gang. Det Jesus her taler om, når han siger „den slags“ må være, at nogle dæmoner er stærkere end andre, siger Edith Marie.
– Det er også vores erfaring, når vi tjener i udfrielse. Nogen dæmoner er lettere at kaste ud end andre, og nogen manifesterer sig voldsommere end andre.

Hvordan mener I vi bør forholde os til bøn og faste?
– Intet menneske kan i egen kraft have nogen indflydelse på den åndelige verden. Vi må ind til Gud og hente det hele, forklarer Edith Marie.
– I 2. Korinterbrev kap. 4. ser vi, at kraften og lyset i os er båret i skrøbelige jordiske kar, så alle kan se, at det ikke er fra os selv, men fra Gud. Så hvis vi vil helbrede de syge og drive dæmoner ud, må vi være bedende og lyttende til Gud, siger hun, og Niels Peder tilføjer:
– Jeg tror, det er meget individuelt og en meget personlig aftale, man har med Gud. For mig er det vigtigt ikke at lægge byrder ind over andre mennesker, forklarer han. – Min faste er den der står i Esajas 58, 6-12. Jeg prøver derfor bevist at gøre mig fuldstændig afhængig af Gud, ikke at bruge manualer eller systemer, men kun lytte til Gud og så være lydig.
– Jeg tror, at en form for faste er, at man giver afkald på det, som er vigtigere end Gud og hans kald, siger Edith Marie.
– En anden form for faste tror jeg er, at man er villig til at sætte sig selv til side nogle dage eller nogle timer for at finde roen og fællesskabet med Gud, når Han minder om det. Jesus gik op i bjergene for at være alene med sin far en gang imellem. Hvor meget så ikke mere vi!