Debat

Livsvarigt faderløse?!
Regeringen har fremsat et forslag til ændring af loven om kunstig befrugtning, der indebærer bl.a. at nedfrosne befrugtede æg kan nedfryses i 5 år i stedet for som nu 2 år. Læger, der har ansvar for behandlingen, skal sige nej til et par, hvis de skønner, at der er åbenbar tvivl om et pars evne til at drage omsorg for barnet efter fødslen.
Bestemmelsen om, at kun kvinder, der lever i ægteskab eller ægteskabslignende forhold med en mand, kan blive behandlet med kunstig befrugtning, bliver bevaret.
Det er et meget stort plus, at regeringen holder fast ved denne bestemmelse samt indfører reglen om at læger kan sige nej til at give behandlingen. Det er til gengæld et meget stort minus, at også enlige kvinder skal have ret til at få kunstig befrugtning.
Igen og igen må vi påpege, at det, som kommer ud af en kunstig befrugtning, er et menneske – et barn.
Konklusionen i debatten må nødvendigvis være, at et barn har ret til ikke at være faderløs, men har ret til både en far og en mor. Så – kære tidligere kollega, Jørgen Winther, læg dit ændringsforslag i skuffen, og tænk først og fremmest på børnene! Se, dét er nutidigt, progressivt – og børnevenligt!
(Forkortet red.)
Tove Videbæk
Tidl. MF for KD
Birkebæk 10
7330 Brande

Kære Muslimer!
Efterhånden er det gået op for de fleste danskere, at Muhammed tegningerne virkelig har krænket jeres religiøse følelser. Protesterne synes aldrig at få ende, selv om Jyllandsposten har sagt undskyld.
Men lige som vi har svært ved at forstå reaktionen på disse tegninger, har i tilsyneladende ikke tænkt over hvordan koranens beskrivelse af Jesus, kan virke på de kristne. Jesus Kristus, som for os er frelser og evig Gud, beskriver Koranen kun som en profet. Og det siges at han ikke døde på et kors og at han ikke opstod fra de døde.
Hvis vi skulle følge jeres eksempel, burde dette forlængst have bragt os ud på gaderne i protest mod Koranens nedvurdering af Jesus. Men vi lever i et demokratisk samfund, hvor alle må tro som de vil. Og det respektere vi.
Lad os derfor hellere begrave stridsøksen i erkendelse af at denne klode, som er vort fælles hjem, ikke er tjent med at dens beboere bekriger hinanden.
Vi har en fælles interesse: At skabe en bedre fremtid for vore børn og de kommende slægter. Vi har også værktøjerne hertil: Tolerance, gensidig respekt og samarbejde.
Det er vort fælles ansvar, at dette bliver virkeliggjort.
Aage Olsen
Strubjerg 48, st. th
9400 Nørresundby

Danmark mangler moral
C. Eversbusch gør d. 1/3 i K.D. opmærksom på at „pornoen skader integrationen“ hvilket jeg er ganske enig med ham i.
Katolske tilflyttere eller arabiske indvandrere mister, forståeligt nok, respekten for et samfund der lader pornoen flyde frit i det offentlige rum, gennem Kanal København, de såkaldte pornomesser, den nemme adgang til porno på internettet, samt den stærke fokusering på sex og porno som fylder bladkiosker, tankstationer og T.V.
Danmarks sygelige trang til at være et foregangsland hvad perversiteter angår hindrer en sund udvikling blandt danskerne selv, men ødelægger også forholdet til indvandrerne, som ikke ønsker at identificeres med Europas svinesti.
pastor Benny Blumensaat
Kirkegade 58
6700 Esbjerg