Hvad har Gud gang i?

Muhammed-tegningerne og alt postyret herom har skabt megen debat og usikkerhed.
Har Gud en finger med i spillet? Hvad vil han sige til os?Som kristne ved vi, at Gud har en helhedsplan med verden. Det bibelske verdensbillede kan illustreres som en linje med en begyndelse, et midtpunkt og en afslutning.

Af sognepræst
Stig Christensen
Sønderborg,
formand for Dansk Oase

Dette verdensbillede adskiller sig radikalt fra verdensbilledet i f.eks. hinduisme og buddhisme, hvor man ser verden, livsforløbet og livscyklus som en cirkelbevægelse, hvilket bl.a. viser sig i troen på reinkarnation. Bibelen tager sit udgangspunkt i Guds suveræne skabelseshandling og slutter med denne verdens undergang og skabelsen af en ny himmel og en ny jord. Midtpunktet i verdenshistorien er Guds søns komme til verden. Gennem sin lidelse, død og opstandelse genopretter han forholdet til Gud og indbyder mennesker til Guds rige. Det ved eller burde alle kristne mennesker vide. Som venner af Israel tror vi på de bibelske udsagn om landet Israel og det jødiske folks særlige betydning i Guds helhedsplan.

Det kristne evagelium
skal forkyndes

På grund af de mange bibelske profetiske udsagn om landet og folket følger vi som venner af Israel meget med i udviklingen i Mellemøsten, da vi tror på, at de afgørende endetids scenarier vil udspille sig i og omkring Israel.
Endvidere ved vi, at det er Guds plan, at det kristne evangelium skal forkyndes for alle folkeslag, stammer og tungemål før Jesu Kristi genkomst. Endelig ved vi også, at der ikke vil være fred i verden, før Fredsfyrsten kommer for at oprette sit herlighedsrige.

Guds delplaner

Da vi ved, at Gud har en helhedsplan, må vi vel også kunne gå ud fra, at han har en hel del delplaner. Ifølge Det nye Testamente ved vi, at det er Guds vilje, at alle mennesker skal frelses, men samtidig ved vi også, at ikke alle vil lade sig frelse af Jesus Kristus. Det vil altså sige, at Guds gode hensigt og ønsker for mennesket kan forhindres af menneskers modstand og uvilje. Hertil kommer så også modstanden fra Satan og hans dæmoner. Guds gode plan bliver altså kun delvist gennemført set i forhold til enkeltpersoner, og det gælder sandsynligvis også for lande og kontinenter set i historiens lys.

Muhammed-tegningerne og Danmark

Der er som bekendt mange forskellige meninger om den sag. Jeg hører til blandt dem, der stort set anser forløbet for positivt. Europa og Danmark har i en årrække været udsat for en stor indvandring af muslimer og dermed også for en markant muslimsk påvirkning. Samtidig har den kristne bekendelse, den kristne identitet og de kristne værdier været stærkt aftagende de sidste 50 år i Europa. Dette forhold var en afgørende grund til, at de europæiske politikere ikke ville vedkende sig kristendommen og den kristne kulturs betydning for Europa i indledningen til EU–traktaten.

Ville have frasagt kristendommen

Efter min mening er der virkelig grund til at takke de kristnes Gud for afstemningsresultatet i Frankrig og Holland, hvor befolkningen sagde et klart nej til den nye traktat. Hvis denne traktat var blevet vedtaget, ville man derved fra højeste politiske sted i Europa have frasagt sig kristendommen og også gjort sig skyldig i en meget alvorlig løgn ved at benægte kristendommens afgørende indflydelse på den europæiske kultur, værdier og tankesæt. Samtidig ville man have åbnet døren på vid gab for Tyrkiet og islam.

Moderate muslimer er trådt i karakter

Muhammed-tegningerne har nok sat os i et dårligt lys i de muslimsk dominerede lande, men bortset herfra er der grund til at glæde sig. Det har medført en opvågning og en bevidstgørelse om problemernes omfang i relation til islam ikke kun i Danmark, men også i Europa. Det har i Danmark medført, at moderate muslimer er trådt i karakter, og man har givet udtryk for, at man vil arbejde for demokrati og frihedsrettigheder. Det kan på sigt forhåbentligt også medføre det, som den hollandske politiker og muslim Hirsi Ali har efterlyst, nemlig et opgør med ideen om profeten Muhammeds ufejlbarlighed. Hun har udtalt, at opgøret med denne opfattelse er helt nødvendigt, hvis der skal ske fremskridt indenfor islam bl.a. i menneskesyn, hvor specielt kvinderne er undertrykte.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Troende kristnes rolle i debatten

Vi er kaldet til at være sandheden tro i kærlighed. Sandheden er, at der er en verden til forskel på Koranen og Det nye Testamente, men det er også sandheden, at der ikke er nogen afgørende menneskelig forskel på en muslim og en kristen, idet både de og vi er syndere, der har brug for Guds tilgivelse og nåde. Derfor er vi kaldet til at møde den enkelte muslim med nåde og barmhjertighed og grundlæggende på lige fod, som de syndere vi er. Det er sandheden om os som mennesker, men det er også sandheden, at Koranen og Det nye Testamente ikke kan forenes, og det er vi kaldet til at gøre opmærksom på. En afgrund skiller os, når Koranen kalder de kristne løgnere, når de påstår, at Jesus er Guds søn, og når de siger, at Jesus blev korsfæstet.

Kun sandheden, det kristne evangelium

Det er også løgn, når de kristne taler om treenigheden (Koranen sura – kapitel 4 vers 158,172; kap.18,1-6 og kap. 112) og Koranen lover dem, der tror på dette: Helvedes ild (kap.98, 7). Islam kan lige så lidt forenes med kristendom, som kristendom med kommunisme og ateisme. I forhold til islam står vi altså i en virkelig åndelig kamp. Islam er gennemsyret af frygt og løgn, og det præger på en dybtgående måde hele den muslimske kultur og de muslimsk dominerede lande. Kun sandheden, det kristne evangelium, kan sætte mennesker og nationer fri af falske religiøse ånder.

Vor opgave i dag

Jeg tror, at vi i dag har fået en gudgiven chance for at bringe evangeliet til mange af muslimerne i Danmark. Langt de fleste muslimer er ikke rabiate islamister, men de er næsten alle bundet i en kultur tyranniseret af frygt og løgn, som har sin base i Koranen. Mange er udmærket klar over, at Muhammed var et almindeligt menneske med en livsførelse og en etik, som i hvert fald var radikal anderledes end Det nye Testamentes beretning om Jesu liv og livsførelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Høstarbejdere ud til opgaven

Det eneste, der virkelig kan frigøre en muslim, er det kristne evangelium, og det bør vi som troende kristne virkelig se at få noget gjort ved. Bed om, at Herren må sende mange høstarbejdere ud til denne opgave, og gå selv i gang hermed. Fortæl enhver muslim på din vej om Jesus. Det er ikke så svært, som nogen tror, idet mange muslimer er mere åndeligt åbne og hellere vil tale om åndelige ting end mange indfødte danskere. God arbejdslyst.