Kristelig Handicap-forening holder årsmøde

Den 1. april holder Kristelig Handicapforening årsmøde i Vejle missionshus kl. 9.30 – 17.

Ove Nielsen, formand for Kristelig Handicapforening

Foreningen har gennem de seneste år haft en stor tilgang af nye medlemmer og også åbnet tre bofællesskaber. Endvidere er der yderligere to projekter sat i gang, dels i Nordjylland og dels i Københavnsområdet.
Ud over generalforsamling er der på årsmødet temadag med emnet: At være anderledes og vide det selv. Psykolog Lene Metner underviser i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik ).
KRAP er et nyt, integreret socialpædagogisk system, som udspringer af mange års praksiserfaring. Hensigten med KRAP er at støtte mennesker til en større personlig og social kompetence og bedre selvværd, så de kan mestre at udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og på den måde opnå en højere livskvalitet.
Dagen afsluttes med fællesspisning.
– Tore