Kristen iraker får dansk integrationspris

Tværkulturelt Center uddelte i weekenden integra-tionsprisen Årets Krus – Årets Knus 2006 til den 45-årige irakisk-fødte lærer Shamiran Benjamin Yousif.

Shamiran Benjamin Yousif (th) modtager her „Årets Krus“ 2006. Til venstre ses formanden for Tværkulturelt Center, Adnan Dahan

Shamiran bor i Århus og kom til Danmark i 1991.
Prisen, der består af krus og diplom, gives til en kristen flygtning, der har gjort en særlig indsats for at bygge bro mellem nydanskere og etniske danskere.
Shamiran Benjamin Yousif er uddannet folkeskolelærer med hjemmekundskab og arabisk som linjefag og ansat ved Hasle Skole. Hun er medlem af Mar Mari´s Assyriske Menighed i Århus, der er en af Danmarks største migrantmenigheder.
Siden 2001 har hun været formand for Kristelig Assyrisk Børne- og Ungdomsforening, der blev oprettet i 1995 af en kreds af kristne irakiske forældre med det formål at give børnene tilbud om weekendaktiviteter i trygge rammer.

Veluddannede
flygtninge fortæller

I dag samler foreningen 45 børn og unge i alderen 6-25 år til svømning, sport, hjem-mekundskab, assyrisk folkedans og kristendomsundervisning hver weekend.
Senest har Shamiran Benjamin Yousif taget initiativ til uddannelsesaftener, hvor veluddannede unge flygtninge fortæller andre unge om deres uddannelsesvalg.
Shamiran Yousif Benjamin har gjort en utrættelig indsats for at modvirke rodløshed hos nydanske børn og unge ved at styrke deres kristne identitet og selvfølelse.

Unge optræder
med folkedans

Det er ikke mindst hendes fortjeneste, at de unge assyrere i Århus i dag har et bredt kontaktnetværk ud i det danske samfund, og ofte inviteres til at optræde med assyrisk folkedans.
Shamiran Benjamin Yousif er gift med Ashur Shino, der er socialrådgiver, og mor til fire snart voksne børn på 15, 17, 20 og 21. I hjemmet i Tilst bor også Shamirans mor på 75, der kom til Danmark gennem familiesammenføring i 1995.
– Tore