Deadline!

Stof og annoncer bør
være redaktionen i hænde torsdag.
Tak!