Med livets under

Nybagte forældre kan være usikre på meget, når de står med det under, et nyfødt, levedygtigt og hjælpeløst barn er.Hvordan behandler og opdrager man det? Hvordan bliver det indlemmet i Guds menighed? Skal det døbes? Disse og flere andre spørgsmål drøftes af to norske religions-pædagoger i den fine lille bog I vore hænder (tidl. udg. under titlen En gave). Bag i bogen skriver Jørgen Hedager om (barne)dåbens traditioner og ritualer.
NJV
Oddbjørn Evenshauf, Dag Hallen og Jørgen Hedager
Nielsen: I vore hænder • 79 sider • 79,95 kr. • Lohse